BILLSOFT ADMIN / БИЛСОФТ АДМИН

История

Системата БИЛСОФТ АДМИН е създадена през 2002 година като наследник на две други системи за управление на интернет доставчици написани в периода 1998-2002. Първите две системи акцентират върху контрола на достъпа – спиране и пускане на абонатите както и отчитането на трафика и времето на потребление. В БИЛСОФТ АДМИН вече е заложена идеята за предоставяне на различни видове месечни услуги към клиента , като интернет , телевизия, телефон, както и обслужването на целият процес от записването на нов клиент, печатане на неговият договор, настройка на услугите които ще ползва, обслужване на плащанията му, техническите данни за услугата която ще получи и не на последно място всички видове месечни справки за потреблението и приходите във фирмата.

Всички фирми доставчици в този период предоставят услуги основно по телефонна линия и LAN кабел като най-сложната задача е управлението на трафика , ограничаването на скоростта на отделните абонати , пускането и спирането им на определените за това дати. За да извършват ежедневно тези задачи има нужда от добре квалифициран и скъпо платен персонал. Именно поради тази причина се появява необходимостта от специализиран софтуер чрез който всеки един служител от фирмата може да върши тези рутинни и ежедневни задачи.

От тук идва и освновната цел на системата: Да се създаде единен WEB интерфейс за управление , справки и мониторинг на различните задачи във фирмата доставяща интернет , като по този начин ускори работата и да повиши надеждността на предоставяните услуги без да се налага постоянната намеса на системен администратор.

Автора на продукта Светлин Симеонов е натрупал дългогодишен опит като системен и мрежов администратор, и познава в детайли целия процес в една фирма занимаваща се с доставка на Интернет услуги. Това дава голямо предимство при разработката на продукта и през 2003 година първата версия се ползва успешно от фирма ЛинкБГ в гр. Добрич. С течение на времето продукта се развива и започва да се изпозва и в други страни като Македония, Албания, Испания и Гърция.

Със развитието на LAN мрежите в страната се увеличават и клиентите ползващи BILLSOFT ADMIN ,като функциите на системата растат всеки ден.

Основни функции


Ето някои основни приложения в различни топологии на мрежата на оператора:

 

ТЕСТОВ САЙТ (Админ Модул):

c7.billsoft.eu

Username: operator
Password: operator

ТЕСТОВ САЙТ ( Клиентски Модул ):

portal.billsoft.eu

Username: test
Password: test

На горният адрес може да намерите пълно функционално демо на WEB интерфейса на системата. Някои от функциите като списък на активните абонати и др. не работят защото интерфейса не е свързан към реално работеща система, но въпреки това дава много добра представа за работата с продукта.