НОВИНИ - SADMIN

v6.3 от 2017-09-15

Оптимизация на CSS и TTF шрифтовете, като вече се изтеглят от локалният сървър.

v6.2 от 2017-06-12

Подобрени инструменти за работа с PPPoE.

v6.1 от 2016-04-14

Добавена опция за разпадане на PPPoE абонати през меню PPPoE Активни, Оптимизация на PPPoE и RADIUS

v6.0 от 2016-03-18

Изцяло ново responsive МЕНЮ. Правата на операторите вече са нива от 0 до 4. В меню ИНСТРУМЕНТИ има инструмент за СПИРАНЕ и РЕСТАРТИРАНЕ на сървъра. МЕНЮ IPSEC рестарт е обединено с МЕНЮ Инструменти. Сортирането в СПИСЪК абонати вече работи и в 2-те посоки - от голямо към малко и от малко към голямо. Сортирането по IP адрес вече работи коректно.

v5.2 от 2016-02-12

Подобрена функционалност с PPPoE, повече подробности в профила на абонат.

v5.1 от 2016-02-06

Подобрена функционалност с PPPoE, Username-a вече поддържа точка, тире и подчертавка.

v5.0 от 2015-02-10

Подобрена функционалност с PPPoE - Добавена е опция за запис на мак адреси на клиенти с PPPoE

v4.7 от 2014-09-03

Добавена е опция за име и интерфейс на мрежите в меню настройки. При добавяне на нов клиент или промяна - се вижда и името на мрежата.

v4.6 от 2014-07-30

Добавена е опция за рестарт на IPSEC тунели.

v4.5 от 2014-06-05

Добавена е опция за оператори с права само за четене без промяна.

v4.4 от 2014-05-27

Няколко малки фикса по кода + система за Архив при клиента в меню Инструменти.

v4.3 от 2014-02-09

Добавен е статус на клиентите, който оцветява IP адреса в зелено и оранжево ако има PING или ARPING до тях. Проверката се прави на 5 мин.

v4.2 от 2012-06-28

В мобилната версия при сортиране по СТАТУС - вече се сортира и по дата на спиране. Също така вече се показват и по 100 клиента на страница.

v4.1 от 2012-06-03

При ARPING от страницата с клиенти - по подразбиране се пускат само 3 пакета, за да няма забавяне. Промени по менюто за мобилни устройства. Добавен е нов инструмент за поправка на базата данни в меню ИНСТРУМЕНТИ. Добавен е нов инструмент за рестартиране на DNS сървъра.

v4.0 от 2012-04-23

Преминаване към UTF8 за базата данни и приложенията. Превод на Английски език и възможност за превод на всякакви езици на този етап.

v3.3 от 2012-04-06

Оправен е бъг при който в Инструменти не можеше да се пингва или трейсва по HOSTNAME

v3.2 от 2012-01-31

Добавени са две нови менюта Радиус Сесии и Радиус Лог, за справки при PPPoE/VPN и RADIUS сървър. Със тези справки SADMIN има много добра функционалност за връзка към PPPoE или Hotspot със RADIUS сървър.

v3.1 от 2012-01-24

Оправен е бъг при разглеждане на страници с клиенти и предварително сортиране. Настройката търпимост вече има правилно обяснение че е Часове а не Дни.

v3.0 от 2012-01-19

Оправени са линковете при сортиране на списък абонати - не работеха правилно ако е имало избран филтър. Добавени са 2 опции за Авариен режим на работа - при който може да активирате много по ниска скорост на всички абонати едновременно без реално да им променяте скоростта. Добавени са опции за PING и ARPING на клиентските IP адреси , както и специално меню за PING , ARPING и TRACEROUTE.

v2.9 от 2012-01-09

Корекция на няколко бъга при работа с международен трафик. Добавена е опция за неограничен достъп на клиент.

v2.8 от 2012-01-07

Върната е опцията за скоростите в килобити - за да се активира трябва в настройки да се напише число по голямо от 127 - така всичко от 128 нагоре се брои за килобити.

v2.7 от 2011-12-05

Добавена е опция за печат на бележка към всеки абонат. Променен е начина на записване на мрежите в настройки , новият начин е по гъвкав и съвместим с линукс сървъра и начина на раздаване на IP адресите по DHCP. Тотално е пренаписан модул НАСТРОЙКИ - в него вече са достъпни много нови неща. Вече може да се добавяте нови оператори в менюто и да им се задават права в системата.

v2.6 от 2011-12-04

Добавени са няколко няколко нови настройки, добавена е възможност за въвеждате на международни скорости за клиентите - за да се вижда обаче трябва първо да се активира от меню НАСТРОЙКИ. Във филтъра за търсене е добавена и Дата на спиране.

v2.5 от 2011-11-19

Няколко оптимизации на скриптовете за спиране и пускане , както и за DHCP сървъра.

v2.4 от 2011-05-19

Добавена е мобилна версия на SADMIN , страниците специално са оптимизирани за работа с iPhone и Android

v2.3 от 2011-03-26

Добавена в справка за TOP Трафик Абонати. Добавено е и поле коментар към всеки клиент.

v2.2 от 2011-03-19

Добавено е меню настройки - където може да се задават мрежи , тарифи , общи скорости към доставчиците и т.н.

v2.1 от 2011-03-15

Добавено странициране на списък абонати , и Клиентски Графики, скоростите вече са в Мбит за Up/Down. Добавени са много малки подобрения по интерфейса , и възможност за графики на сървъра за натоварване на процесор , памет и брой процеси.

v2.0 от 2011-03-03

Много промени по интерфейса , форма за търсене - скорости за ъплоуд и даунлоуд.

v1.5 от 2009-01-19

Направени са промени по четенето на конфиг файла и защитата.

v1.0 от 2007-11-20

SADMIN е създаден в края на 2007 година за 1 вечер като има съвсем базови функции само име,IP и 1 скорост - без графики и без спиране по дати. Идеята на SADMIN е да бъде мини версия на МОРДОР НЕТ Админ в който са включени всички важни функции за Интернет Доставчици.