История на версиите на BILLSOFT ERP

v13.67 - 18 Ноември 2023

- Подобрена поддръжка на връзка с IPTV - TIVI.BG

v13.66 - 24 Октомври 2023

- Подобрена функционалност при работа със статични IP адреси и Mikrotik - PING/ARPING проверки.
- В меню услуги, списъка на групите вече е по азбучен ред вместо по номер.
- Оправен бъг при плащане с точки за по малък период от 1 месец ( за дни ) - не се отнемаха правилно точки от клиента.
- В меню фактури ордери се вижда вече колко точки са използвани при плащането - ако то е с начин=точки.
- Оправен бъг - при сторниране на плащане което е дало точки на клиента, не се отнемаха правилно.
- Оправен бъг - при сторниране на плащане което е било с точки, не се възстановяваха правилно.
- Оправен бъг - при разглеждане на мрежова схема на клиент, не се виждаше правилен статус на клиенти с PPPoE в таблицата.

v13.65 - 16 Октомври 2023

- Оправен бъг в справка X - Не можеше да бъде изтеглен CSV файл.

v13.64 - 11 Октомври 2023

- Подобрение на модула за отчитане на трафика да разпознава Username с големи букви при PPPoE.

v13.63 - 26 Септември 2023

- Разширена поддръжка на OLT Dasan, добавена опция за рестарт на ОНТ с COA заявка през RADIUSCLIENT, добавени са нови полета в НАСТРОЙКИ-PON.

v13.62 - 20 Септември 2023

- ЛинкМобилити СМС вече се изпращат от 9:00 сутрина до 20:59 вечерта, беше от 10:00 до 20:59.

v13.61 - 28 Юли 2023

- Подобрена поддръжка на външен PON INFO frame, вдигнат таймаут от 7 на 10 сек.
- Подобрена поддръжка на PON Dasan и връзка с микротик рутер за DHCP Management IP.

v13.60 - 09 Юли 2023

- Добавена опция no_check_ssl към rconsulting_iptv, за изключване на проверка по сертификат при връзка със системите на R-consult.
- Нулевите задължения вече се отбелязват като платени в БРОЙ вместо с ТОЧКИ, за да позволят издаване на фактура с нулева стойност.
- Добавена опция hide_top_btn за скриване на бутона TOP ( връщане в началото ).

v13.59 - 16 Май 2023

- Бутон СПРАВКИ - Активни PPPoE е преименуван на Online PPPoE.
- Добавена нова настройка online_pppoe_addr която настройва параметри на справка Online PPPoE.
- Добавени са отделни права CLIENT_NO_ACCESS, CLIENT_ADDR, CLIENT_PHONE, CLIENT_USERPASS за по удобно и сигурно менажиране за правата на операторите.

v13.58 - 07 Май 2023

- Подобрена проверка на клиенти със статични IP адреси ( pinger 2 )
- Добавена проверка на телефонни номера в Македония с настройка sms_check=mk

v13.57 - 04 Май 2023

- Оправен бъг при плащане в БГ ПОЩИ на специфични суми завършващи на ххх.99лв

v13.56 - 26 Април 2023

- Оправен бъг при плащане в EPAY/EASYPAY - не се показваше правилно пълното описание на допълнителните услуги.

v13.55 - 10 Април 2023

- Подобрена справка продажби - експорт към бизнес навигатор включва нова колона брутна цена.

v13.54 - 03 Април 2023

- Подобрена функционалност при поддръжка на услуги тип телефония.
- Оправен бъг при показване на името на кутия от мр.схема в услуга на клиент.
- Оправен бъг в Мрежова схема списък, не се показваше правилно родителската кутия.
- Добавен текст за адрес на кутия в услуга на клиента - мрежова схема. Така при добавяне на кутия може да се търси и по адрес.

v13.53 - 15 Март 2023

- Оправен бъг в плащания на услуга със фиксиран месец, не излизаше брой дни до края на месеца. Получен във версия 13.50

v13.52 - 14 Март 2023

- В услуга на клиента, текста с името на мрежова схема се пренася на няколко реда, ако е по дълъг от 45 символа.

v13.51 - 08 Март 2023

- Подобрена поддръжка на GRIFFIN кодиране за DVB-C телевизия.

v13.50 - 23 Февруари 2023

- Промяна в меню Оператори - полето за избор на начин на плащане, по подразбиране пише - няма избран, досега пишеше всички.
- Увеличена е дължината на позволеният username за услуги на клиенти , до 128 символа.
- Оправен бър на страницата за плащане на абонат, при сложни сметки се получаваше грешна визуализация на сума вместо 17.00 като 16.100 - оправено от Богдан Борисов

v13.49 - 14 Февруари 2023

- Стандартните настройки за PING тест са променени на пакети=30 броя, размер=1200 байта, интервал 200 милисекунди,
старите настройки бяха пакети=100 броя, размер=1300 байта, интервал 100 милисекунди

v13.48 - 12 Февруари 2023

- Оправен бъг при разпадане на PPPoE с микротик, не сработваше когато има добавени други устройства със същото IP като радиус клиента ( например сучове )

v13.47 - 15 Януари 2023

- Бутона начало е с намален размер, защото закрива важни неща в интерфейса.
- Оправен бъг при смяна на услуга - като дата на пускане се вземаше дата на предходната услуга вместо датата на пускане на услугата.
- В модул МРЕЖОВА СХЕМА - ЗАХРАНВАНЕ, са добавени бутони за промяна и изтриване.

v13.46 - 10 Януари 2023

- Справка Услуги DOWNLOAD вече показва и адрес на услугата.

v13.45 - 04 Януари 2023

- Добавен бутон НАЧАЛО в долен десен ъгъл на приложението, който води най-горе на страницата. Предвиден за дълги списъци.
- Справка RC_IPTV_LOG вече има филтър по номер на услуга.

v13.44 - 20 Декември 2022

- Добавено ново Основание за неначисляване на ДДС чл. 46, ал. 1, т.3 от ЗДДС ( Платежни Услуги )
- Добавена опция в редактиране на задължение, за избор на данъчна ставка ДДС. С това могат да се издават опростени
фактури без ДДС когато доставчика е регистриран по ДДС, но сделката попада в специален Член от ЗДДС
- Добавени нови функции в Настройки на модул ОРГАНИЗАТОР

v13.43 - 15 Декември 2022

- Добавена опция + права за промяна на шаблон за бележки при плащане от оператор.

v13.42 - 12 Декември 2022

- Подобрена интеграция с IPTV NICE RESTREAMER

v13.41 - 05 Декември 2022

- Подобрена скорост в меню фактури ордери на абонат.

v13.40 - 02 Декември 2022

- Подобрена интеграция с IPTV NICE RESTREAMER, имената на клиентите се виждат в полето NOTES. Добавена е опция за лимит по IP адрес през PPPoE IP адрес.

v13.39 - 30 Ноември 2022

- Подобрена скорост на работа в модул мрежова схема.

v13.38 - 27 Ноември 2022

- Оптимизация на модул плащания (при големи бази данни с ордери/фактури имаше забавяне при плащане в определени моменти )

v13.37 - 27 Ноември 2022

- Добавена поддръжка на IPTV NICE RESTREAMER, https://nice-panel.com/restreamer.html

v13.36 - 23 Ноември 2022

- Оправен бъг в справка ФАКТУРИ, при избор на Платено от оператор даваше грешка.
- Добавени начини на плащане във филтъра на справка ФАКТУРИ - PAYPAL и БГ Пощи.

v13.35 - 20 Ноември 2022

- Добавена настройка [pay_lock] за заключване на абонат за плащания, с цел да се избегне дублирано плащане от 2 различни оператора по едно и също време.
Активира се допълнително и стандартно не е включена.

v13.34 - 17 Ноември 2022

- Оправен бъг при редактиране на задължение и добавяне на нов ред, не се показваше правилно типа на задължението.

v13.33 - 12 Ноември 2022

- Преработка на модул ГРАФИКИ - Списък Рутери
- В модул графики е добавен нов бутон Netwatch, който се показва само на микротик хостове, и показва статуса на Mikrotik-Netwatch.
- Подобрения в мрежова схема, при избор на участък вече се показват клиентите и пътя до конкретната кутия. Коагато се обхожда схемата
цялото дърво се запазва.
- Справка Radiuslog вече показва имената на абонатите.

v13.32 - 11 Ноември 2022

- Преработка на save-mac-mkt, записване на MAC адреси от микротик за клиенти на статични IP услуги.

v13.31 - 08 Ноември 2022

- Добавена опция за счетоводен код на еднократни задължения, добавя се в типовете на задълженията.
- В мрежова схема захранваният се виждат отделно прилепени със син цвят към основната кутия.

v13.30 - 04 Ноември 2022

- Справка фактури вече има начин на плащане FASTPAY.
- Добавен филтър в меню МРЕЖИ СПИСЪК.

v13.29 - 30 Октомври 2022

- Промяна в права SPRAVKI_PON_DISCOVERY, преименувано на SPRAVKI_PON и вече включва в себе си 2-те справки: PON DISCOVERY и PON Списък.
- Справка PON_DISCOVERY вече показва накуп всички налични устройства по OLT-та и няма падащо меню за различни OLT.

v13.28 - 27 Октомври 2022

- Оправен бъг в системата за уведомяване с EMAIL, съобщенията вече може да съдържат кавички.

v13.27 - 26 Октомври 2022

- Подобрена функционалност на Мултиселект опциите в различните справки.
- Добавена нова справка PON Списък, все още в процес на доработка.
- В главната страница за информация на клиент се виждат цените на услугите, ако оператора има права CLIENT_EDITPKG

v13.26 - 24 Октомври 2022

- Нова подобрена версия за отчитане трафик през микротик рутери, специално за версия RoS 7.xx.

v13.25 - 16 Октомври 2022

- Оправен бъг при който услуги с отрицателна стойност ( отстъпки ) не се вземат под внимание при плащане в EASYPAY/EPAY.
- Подобрено сортиране на еднократните такси.

v13.24 - 07 Октомври 2022

- Добавено ново API за GRIFIN карти (DVB-C)
- Оправен бъг - OTP проверка на оператор не работеше за опция 30 дни.
- Добавен нов бутон за Download от Справки-Продажби - за Бизнес Навигатор.

v13.23 - 04 Октомври 2022

- Подобрена система за уведомяване при изтичащи услуги с E-mail.
- Добавена нова справка EMAIL, която показва изпратени EMAIL за фактури или предупреждения за спиране или масови съобщения по клиенти.

v13.22 - 02 Октомври 2022

- Добавена нова цветова схема GOBUL
- Подобрено сортиране на справка свързани клиенти.

v13.21 - 19 Септември 2022

- В справка фактури е добавен нов вид експорт BIZNES_NAVIGATOR_v3 в който е добавено поле за счетоводен код, UTF-8 с разширение .txt

v13.20 - 15 Септември 2022

- Оправен бъг при промяна на адрес се сменяше последна дата на обновяване за абонат, без да се сменя оператора.

v13.19 - 02 Септември 2022

- Оправен бъг при настройка на еднократни такси, системата не позволяваше да се добавят цени със стотинки.

v13.18 - 01 Септември 2022

- Подобрена справка RADIUS Търсене, клиентски имена не винаги се изваждаха.

v13.17 - 24 Август 2022

- Оправен бъг при активация на RF порт за PON на подчинени услуги с OLT = HUAWEI

v13.16 - 19 Август 2022

- Оправен бъг в мрежова схема за статус на кутиите при наличие на IP адрес.

v13.15 - 15 Август 2022

- Оправен бъг при активация на RF порт за PON на подчинени услуги с OLT = HUAWEI

v13.14 - 01 Август 2022

- Добавена функционалност за захранване в мрежова схема.

v13.13 - 23 Юли 2022

- Подобрена бързина на PONAPI скриптовете.

v13.12 - 11 Юли 2022

- Тотално преработен модул мрежова схема: Нова интерактивна визуализация на кутиите с много повече информация. Подобрен списък на кутии с повече информация и колони.
Старата схема на визуализация е запазена под име Схема-2.
- Оправен бъг при плащане в ИЗИПЕЙ на свързани услуги с периоди на плащане=СКРИТ и неплатени за 2 или повече месеца.

v13.11 - 07 Юли 2022

- Оправен бъг при радиус-логин на клиент с повече от 1 рутирана мрежа към него.

v13.10 - 06 Юли 2022

- Преработена система за EXPORT, смяна на конфиг файл с настройки в базата. Преработена система за API_IP_CONTROL, която се споделя между различните API функции.

v13.09 - 30 Юни 2022

- Оправен бъг при смяна на услуга, новата услуга вече копира статуса за спиране на старата услуга. До момента новата услуга винаги беше пусната.

v13.08 - 23 Юни 2022

- Подобрена визуализация на телефоните на клиентите.
- Подобрена мрежова схема в информация за услуга. Променено име на бутон laninfo с мр.схема.

v13.07 - 22 Юни 2022

- Добавена опция за коментар в секция НАСТРОЙКИ -> PON_SETUP -> IP Адреси.
- Оправен бъг при списък клиенти на страница на която клиент има много услуги - бутона покажи още не работеше правилно в определени ситуации.
- В услуга на клиента когато е ONLINE на PPPOE, бутона за пинг е преместен до IP адреса, вместо до MAC адреса както досега.
- в Меню информация за клиент е добавен бутон за набиране на телефонен номер, така по лесно се прави разговор от мобилно устройство.
- Оправен бъг при свързване на услуга към главна която е платена в бъдещето, ако бъде натиснат повторно бутона за свързване се създаваше ново задължение.
- При смяна на услуга към по скъпа вече се изчислява точния брой дни до датата до която е платена старата услуга и така се добавя задължения с разликата в цената.

v13.06 - 13 Юни 2022

- Оправен бъг при частично плащане на фактури за повече от 1 месец или за повече от 1 бр стоки. Информацията в таблицата за плащания беше грешна тъй като остатъка от фактурата
се умножаваше по броя.

v13.05 - 13 Юни 2022

- В меню информация за клиента са добавени ID номера на адресите, както и в редактиране на адрес в услуга на клиент. По този начин ще става по лесна ориентация при
клиенти с няколко адреса и нужда от разчистване/подреждане.
- Подобрена поддръжка на LinkMobility SMS API
- В справка SMS са добавени подробни грешки за неполучените съобщения.
- В меню SMS на клиентите са добавени подробни грешки за неполучените съобщения.

v13.04 - 03 Юни 2022

- Добавена опция за изтегляне на ZIP файл в справка фактури.

v13.03 - 03 Юни 2022

- Подобрена езикова поддръжка на Албански.
- Подобрена работа с RConsulting IPTV ( ускорен ъпдейт на 1 мин )
- Добавена опция при създаване на клиент за фирма извън Европейски Съюз без ДДС

v13.02 - 17 Май 2022

- Добавена поддръжка за DOCSIS модеми и Mikrotik + DHCP.

v13.01 - 14 Май 2022

- В услуга на клиент при IP адресите - не се прави проверка за PING/ARP ако е подадена команда за изключен кабел на клиента.
- За информация при Mikrotik Router OS 7 ( актуална към момента 7.2.3 ) ARPING неработи поради бъг в тяхната система. Очакваме
Мikrotik да го оправят: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?p=933250

v13.00 - 12 Май 2022

- Добавена поддръжка за трафик-графики с Микротик ROS v7, сменя се метода за четене на трафик от mkt ip accounting на SNMP/SIMPLE QUEUE

v12.93 - 11 Май 2022

- Справка фактури отново показва фактурите по номер на фактура.
- В експорт на фактури като CSV ( Справка Фактури ) - са добавени 2 нови полета за Фирма издадел и Фирма Издател ЕИК.

v12.92 - 05 Май 2022

- Оправен бъг при създаване на автоматични задължения или фактури, при който се дублираше цената на закачени услуги
към главна услуга които са от тип СКРИЙ ДЕТАЙЛИ.
- Справка фактури вече показва фактурите подредени по ред на издаване а не по номер на фактура. Така при фирми с няколко номерации,
не се получава объркан ред на показване.
-

v12.91 - 30 Април 2022

- Подобрена настройка на SMS Gateway.

v12.90 - 27 Април 2022

- Подобрена поддръжка на PING функции с новата версия на Mikrotik RouterOS 7.

v12.89 - 17 Април 2022

- Нова функция -при добавяне/промяна/изтриване на адрес в клиент се променя и датата на последна редакция.

v12.88 - 02 Април 2022

- Оправен бъг при прекратяване на услуга, не се изтрираха правилно IP адреси от допълнителни настройки на услугата.

v12.87 - 01 Април 2022

- Подобрена страница за промяна на оператор - autocomplete disabled

v12.86 - 28 Март 2022

- Изключено е конвертирането от хост към IP при PING Графики.
- Подобрена функционалност с UNICOMS-CONAX

v12.85 - 19 Март 2022

- Оправен бъг при разглеждане на меню ГРАФИКИ - рутери. Не излизаха правилно графиките по различните рутери от спиръка.
- Добавена е опция за добавяне на счетоводен код към услугите. Ще се използва при бъди експорт функции към различни счетоводни софтуери.

v12.84 - 10 Март 2022

- Добавена функционалност за именуване на графики в главно меню графики, така както е за отделните рутери.
- Подобрена поддръжка за Mikrotik RoS v7

v12.83 - 24 Февруари 2022

- Добавена защита при наследяване на услуга - ако бъде натиснат бутона двойно или страницата презаредена с рефреш. Така се избягва операцията
при която се създават няколко нови услуги които са свързани към една стара услуга.

v12.82 - 22 Февруари 2022

- Добавена функционалност за разпознаване на типа на устройството при наличие на MAC адрес при клиента. ( Само за BILLSOFT ONLINE - Cloud version )

v12.81 - 20 Февруари 2022

- Полетата за адрес и дата на лична карта са отново налични в редактиране на клиентски данни.

v12.80 - 16 Февруари 2022

- Подобрен дизайн на шаблон за издаване на фактура.

v12.79 - 06 Февруари 2022

- Подобрена сигурност в страницата за промяна на оператори - открито от Богдан Борисов.

v12.78 - 23 Януари 2022

- Подобрена версия на debt_maker ( създаване на задължения за не-предплатени услуги ) която чете закачени услуги тип скрити детайли.
- Подобрена фунционалност за работа с БГ ПОЩИ МОКА - добавено търсене по ЕГН и телефонен номер.

v12.77 - 20 Януари 2022

- Добавена нова настройка за сортиране в меню ОРГАНИЗАТОР, която сортира задачите низходящо или възходящо. По подразбиране е Низходящо - от по-нови към по-стари.
- Подобрена поддръжка на Mikrotik STMP list за контрол на SMTP портове 25,465,587

v12.76 - 19 Януари 2022

- Оптимизация на меню ФАКТУРИ/ОРДЕРИ в клиент - за по бързо показване ( fakturi_download ).

v12.75 - 06 Януари 2022

- промяна на radius session time При логин на PPPoE като към сесията се добавя произволен брой минути от 1 до 59 - с цел
да не се разпадат всички неплатили точно в 8:01 сутринта. Така ще се разпадат между 8 и 9 и няма да създават ударно натоварване
на радиус сървъра.
- Визуални подобрения на списък клиенти и търсене на клиенти, като вече се виждат само до 8 адреса и до 9 услуги за всеки клиент,
освен ако изрично не е казано да показва всички. До всеки клиенти под адресите и услугите има линк в който пише общо
колко адреса/услуги има.

v12.74 - 04 Януари 2022

- Оправен бъг при който оператор може да пусне плащане в брой без да има касов апарат, ако е активирана тази опция. Резултата е
създаване на задължение.

v12.73 - 28 Декември 2021

- Оправен бъг при запис на MAC адреси на PPPoE Клиенти ( save-mac )

v12.72 - 24 Декември 2021

- Подобрена обработка на зависнали сесии в RADIUS ( fix-stale-rad ) интегрирана в проверката за username/password.

v12.71 - 23 Декември 2021

- В меню ФАКТУРИ на клиента, бутона за издаване на фактура от продажба вече иска потвърждение.
- В меню ФАКТУРИ на клиента се вижда ясно датата и оператора на издадената фактура или кредитно известие, защото тя може да се различава
драстично от датата и оператора създали задължението.
- Подобрена функционалност при логване на операция добавяне на задължения и плащане на задължения.
- Оправен бъг, при плащане на единично задължение, оператора на създаване се подменяше с оператора на плащането.

v12.70 - 19 Декември 2021

- В картона на клиента в секцията с адреси ,е добавен линк и към WeGoHere maps който също се възползва от координатите на адреса.

v12.69 - 15 Декември 2021

- Добавена опция за SNMP Port в меню графики.
- Подобрена функционалност при смяна на услуга без Username към такава със Username - и обратното.
- Подобрена функционалност със Rconsulting IPTV, акаунти без Username и MAC адрес вече не се изпращат за обработка.

v12.68 - 08 Декември 2021

- Оправен бъг при който касиер от дилър различен от главния не можеше да печати проформа-фактура.

v12.67 - 05 Декември 2021

- Подобрена версия на справка SMS. Статуса на съобщенията е преместен в края на таблицата,
и е добавен линк-бутон: Откажи всички - статус заредн. С този бутон може да спрете изпращането на заредени смс-и,
преди да бъдат подадени на фирмата за изпращане в случай на грешен текст и т.н. Бутона се появява само ако има неизпратени SMS съобщения
и операторът има права за изпращене на такива съобщения: CLIENT_SMS_MULTI

v12.66 - 03 Декември 2021

- Корекция в синхронизацията с MINISTRA/STALKER - не се отразяваше правилно датата на изтичане на услугата, ако услугата има търпимост.

v12.65 - 02 Декември 2021

- Оправен бъг при добавяне на нова задача - не излизаше списък с наличните задачи. Проблем от версия 12.64.

v12.64 - 01 Декември 2021

- Промяна в Търсен на клиенти, полето Е-маил вече търси както в e-mail така и в e-mail за фактура.
- Услуги тип скрити детайли вече не се спират отделно от основната услуга за която са свързани.
- Изчистване на кода от стари функции, подобрени графики за Linux-Memory.

v12.63 - 24 Ноември 2021

- Добавка към експорт на справка фактури за тип BIZNES_NAVIGATOR_v1, добавено е поле код на артикул.
- Добавена е официална поддръжка на разплащане през БГ ПОЩИ.

v12.62 - 15 Ноември 2021

- Промяна в подреждането на списък оператори в меню ОПЕРАТОРИ, деактивираните вече излизат най-накрая и така по лесно се виждат.