НОВИНИ - ADMIN

v12.42 - 20 Юли 2021

- Разширени опции при описване на PON WIFI модели в меню НАСТРОЙКИ -> PON_SETUP

v12.41 - 16 Юли 2021

- Подобрена версия на mkt-ip-traff - графиките за трафик с данни взети от микротик трябва да са вече по-точни.

- Дребни промени в шаблона за фактура, изчистване на различни полета с прекалено голямо разстояние.

v12.40 - 15 Юли 2021

- Добавена нова функционалност в API - четене и редактиране на мрежова схема ( NETMAP )

v12.39 - 14 Юли 2021

- Оправен бъг: в меню Услуги - Бонуси и промоции не можеше да се изтрива.

- Добавена опция за изтриване на еднократни такси в меню Услуги - Еднократни Такси.

v12.38 - 06 Юли 2021

- Справка Дата на създаване вече има филтър за тип на създаване на услугата ( Нова, Преподписана и т.н. ), добавено и в експорта.

- Подобрена Справка Спрени + добавен експорт.

v12.37 - 05 Юли 2021

- Оправен бъг при генериране на задължение с 2 или повече услуги и частична такса.

v12.36 - 02 Юли 2021

- В меню свързане на подчинена услуга към главна е добавен търсене в падащото меню за полесно закачване.

v12.35 - 01 Юли 2021

- Подобрения в кода на бекенда ( pppoe-cnt, mkt-addr-list )

v12.34 - 18 Юни 2021

- При печат не бележки за плащане, за клиентски адрес вече се взема адреса от първата активна услуга.

До момента се вземаше първият адрес от която и да е услуга на клиента.

- Оправен е филтъра в справка Длъжници - не работеше показване на задължение за конкретен тип услуга.

- Оправен бъг при плащане на задължение на вече прекратена услуга, оператора на прекратяване се сменяше с този от плащането.

v12.33 - 18 Юни 2021

- Опцията за изтриване на приход или разход в модул КАСА-СПИСЪК е премахната. Вместо изтриване трябва да се пуска

обратна операция със същата сума и описание. Така ще се избегнат грешки в наличността на касиера, както и ще има ясна

проследимост на операциите.

- Таблицата в модул КАСА-СПИСЪК ПРИХОДИ РАЗХОДИ е с променен и подобрен формат. Добавен е бутон за изтегляне на CSV

- Оправен бъг в Справка Спрени-Услуги, не се показваха услуги прекратени в последния ден на търсене.

v12.32 - 17 Юни 2021

- Оправен бъг при справка TRIO_ATLANTIS, сумата не се формираше правилно от броя на платените месеци.

- PON API вече показва име на клиента и име на услугата към параметрите на ОНУ/ОНТ.

v12.31 - 15 Юни 2021

- Корекция в изглед на фактури объркана единична цена - таблицата получени във версия 12.31

v12.30 - 14 Юни 2021

- Подобрена поддръжка при изтриване на мрежова кутия. Вече позволяваме изтриване ако има клиенти с прекратени услуги на тази кутия.

- Добавена нова опция в Търсене2, търсене на услуги закачени към определено PON OLT.

- Подобрен контрол при спиране на клиенти с Микротик PPPoE ( спират се и рутирани мрежи зад транспортния IP )

- Подобрен изглед на фактури - добавена единична цена за ред.

v12.29 - 17 Май 2021

- Подобрена поддръжка на Conax Unicoms.

v12.28 - 17 Май 2021

- Оправен бъг в модул каса при изпращане на пари и грешна парола. Получен във версия 12.27

- Подобрена поддръжка на CONAX UNICOMS.

v12.27 - 16 Май 2021

- Добавена поддръжка за нов вид Мрежов POS Принтер - KP58D. Предимството му е ниска цена, и поддръжка на всички браузери.

- При свързане на услуга със опция Скрий Детайли в плащането - се генерира автоматично задължение към свързаната услуга

за броят на дните от текущият момент на свързване до датата на изтичане на главната услуга. Така ако се свързва услуга СПОРТ към

вече предплатен пакет за телевизия до края на годината - се генерира автоматично задължение само за спорт-а, за да се навакса

периода на предплащане.

- Някои параметри на услугите в меню УСЛУГИ са преименувани от IPTV_ на TV_ - тъй като се ползват за различни видове

телевизионни услуги, не само за IPTV.

v12.26 - 15 Май 2021

- Оправен бъг в списък оператори Покажи ONLINE - не показваше правилно активните оператори.

v12.25 - 13 Май 2021

- Подобрена защита на паролите на операторите

v12.24 - 12 Май 2021

- Оправена справка за невърнато оборудване в модул ОБОРУДВАНЕ. Досега не показваше нищо.

- Нова функционалност за копиране на услуга в МЕНЮ услуги.

v12.23 - 10 Май 2021

- Подобрена функционалност при сторниране/анулиране на плащания и задължения.

v12.22 - 22 Април 2021

- Добавена опция в меню ОРГАНИЗАТОР за търсене по заглавие на задача.

- RConsultinb IPTV вече игнорира MAC адрес на интернет услуги при изпращане.

v12.21 - 11 Април 2021

- Промяна на име на настройка SETUP_PRGSHEMA на PACKAGES_PRGSHEMA.

v12.20 - 05 Април 2021

- Добавен лог запис при вход на абонат в клиентският портал. Код: SUPPORT-LOGIN-CUSTID: ХХ където ХХ е системният номер на клиента.

v12.19 - 30 Март 2021

- Оправен бъг - при промяна на абонат се нулираше клиентска парола.

v12.18 - 23 Март 2021

- Промяна в настройките на support_menu допълнителни бутони.

v12.17 - 15 Март 2021

- Отново е възможно изтриване на мрежова кутия в клиентска услуга.

- При изтриване на мрежова кутия от меню МРЕЖОВА СХЕМА , се прави проверка дали кутията се използва от клиенти. Ако има клиенти

то системата връща съобщение за грешка.

v12.16 - 10 Март 2021

- Подобрена визуализация в плащания на частично платени фактури. Подобрена поддръжка на доплащане на частични фактури през EASYPAY/EPAY.

- Подобрена фунционалност при избор на разрешени услуги за роля.

v12.15 - 06 Март 2021

- Оправен бъг при активация на прекратена услуга в меню УСЛУГИ.

- Оправен бъг от 11 Февруари 2021, изпратените SMS през LinkMobility се показвха с грешен статус в справка SMS.

- В Търсене2 е добавена нова опция за точно търсене по Username, която е означена с Username= , старата опция която търси по

част от username е преименувана на Username~

- Плащане Тип+ вече запомня метода на плащане и при добавяне на плащане към задължение или фактира, преди запомняше само при предплащане.

v12.14 - 01 Март 2021

- Подобрена справка транзаскции в модул КАСА наличности по оператори. Вече се вижда ясно коя транзакция е отказана,

както и истинските имена на операторите.

- Преименуване на право CLIENT_FAKTURI_CANCEL на CLIENT_FAKTURI_REVERSE, защото то важи за издаване на кредитно известие.

- Добавяне на ново право CLIENT_FAKTURI_CANCEL с което може да се анулират само неплатени фактури от текущия месец.

- Добавена нова опция в меню ОПЕРАТОРИ - Плащане Тип+ . С нея всеки оператор може да определи дали иска да се запазва последния начин на

плащане по-подразбиране в страницата за плащания на абонат.

v12.13 - 27 Февруари 2021

- Подобрена поддръжка на Rconsulting IPTV , прекратените услуги се проверяваха постоянно ако не съществуат като акаунт в RCIPTV.