НОВИНИ - ADMIN

v10.06 - 07 Януари 2020

- Оправен проблем с плащанията за 1 ден по малко в EPAY/EASYPAY - появил се в 10.01

- Фикс за Rconsulting Допълнителни приемници.

- SMS-ите за изтичащи услуги вече се пращат след 10 часа сутринта.

- В менюто за редактиране на неплатена фактура - вече освен краен срок на плащане и банкова сметка, може да се променя и начин на плащане.

v10.05 - 07 Декември 2019

- Добавен нов изглед - TS_DARK_2020 от Теодора Симеонова

- Подобрена опция за следене на сессите на оператори. В меню оператори списък има филтър който показва активните оператори.

- Ако Оператор-ТИП бъде сменен на СПРЯН - то оператора се разпада моментално, и не може повече да влвзе в системата.

v10.04 - 04 Декември 2019

- Добавена опция за автоматично генериране на User/Pass за PPPoE услуги.

- Добавена опция за автоматично генериране на User/Pass за Rconsulting IPTV

v10.03 - 01 Декември 2019

- Премахване на настройка zerosetup - която позволява да се пуска автоматично нулево задължение при пускане на нова

услуга на нов клиент дори услугата да е с нулева инсталационна такса.

- BUGFIX оправена Справка_ПАКЕТИ.

v10.02 - 25 Ноември 2019

- Подобрена справка при фактури тип Кредитно известие - вече са отбелязани като платени в същия ден в който е издадено кредитното известие.

v10.01 - 18 Ноември 2019

- Оправен проблем при бонус плащания с нулева стойност през EPAY/EASYPAY/FASTPAY.

v10.00 - 11 Ноември 2019

- Добавени много нови полета в ДОГОВОРИ-ШАБЛОНИ.

v9.99 - 09 Ноември 2019

- Подобрена поддръжка на Ministra ( Stalker ) портал.

v9.98 - 04 Ноември 2019

- Добавена поддръжка на RConsulting IPTV.

- Оправен бъг в справка приходи - нямаше списък с оператори когато оператора е от дилър различен от 1

v9.97 - 02 Ноември 2019

- Дата на издаване на лична карта вече може да е до 30 години назад ( вместо 11 досега )

- Справка РАДИУС-ТЪРСЕНЕ по подразбиране вади последния час ( до момента беше последния ден ) и вече работи само при натиснат бутон.

- Оправен бъг в история на плащанията не работеше правилно страницирането.

- Справка Длъжници вече има филтър за дата на създаване и сума.

- Оправен бъг в точковата система при плащане през платежни системи винаги генерираше точки.

v9.96 - 23 Октомври 2019

- Добавена е опция за издаване и плащане на фактури с Наложен Платеж. Справка Фактури също е обновена за да показва тези фактури.

- В справка RADIUS търсене е добавен и филтър по USERNAME

v9.96 - 22 Октомври 2019

- Бъгфикс на справка ФАКТУРИ - експорта на файловете не хващаше добре всички филтри.

- Подобрен EPAY/EASYPAY сървър - показва по-добре начин на плащане при фактури.

- Добавена е нова функция в меню Услуги - Търпимост_Услуги, позволява да се променят глобално търпимостите.

v9.95 - 16 Октомври 2019

- Оправен бъг в клиент-история на плащанията. Не се показваше датата на плащане.

v9.94 - 10 Октомври 2019

- Подобрена справка ФАКТУРИ - вече има полета за Оператор създал и платил фактурата.

- Подобрена справка ПЛАЩАНИЯ - вече има полета за номер на фактура - ако плащането е направено по фактура.

v9.93 - 27 Септември 2019

- Подобрена обработка на MAC адреси за Клиентски станции и PON устройства.

v9.92 - 13 Септември 2019

- В модула за IPTV API е добавена опция за експорт и като JSON - трябва да се добави опция &output=json

v9.91 - 11 Септември 2019

- Оправен бъг в справка ДАТА на създаване - името на оператора не се показваше правилно.

v9.90 - 30 Август 2019

- Оправен бъг в справка RADIUS_Търсене, не приемаше дата с час.

v9.89 - 22 Август 2019

- Подобрения в Ajur Exporter

v9.88 - 12 Август 2019

- Премахнат е варианта за плащане през информация за клиента.

v9.87 - 08 Август 2019

- В меню оператори е добавен нов ТИП оператор ( СПРЯН ) с което временно може да забраните достъп на оператор до системата.

При задаване на тип=спрян, оператора автоматично се разлогва от системата и повече не може да се включи.

v9.86 - 23 Юли 2019

- Справка Спрени_Клиенти е прекръстена на Спрени_Услуги - защото реално показва услуги.

Също така справката сортира по номер на клиент по подразбиране.

Същата справка показва вече и статистика за прекратени услуги.

v9.85 - 22 Юли 2019

- Разширена функционалност на връзка с PON HUAWEI - добавяне на VLANs

v9.84 - 11 Юли 2019

- Оправен бъг в ОРГАНИЗАТОР списък на всички задачи - не се страницираха правилно.

v9.83 - 03 Юли 2019

- Оправен бъг при справка ПРИХОДИ Download CSV

- Справка Приходи показва абонатен номер при Download

v9.82 - 28 Юни 2019

- Оправен бъг при показване на история на оборудване.

v9.81 - 26 Юни 2019

- Oправен бъг в меню КАСА - Наличности по оператори - Транзакции

v9.80 - 22 Юни 2019

- Оправен бъг в меню ОПЕРАТОРИ - не можеше да се редактират права. Получен във версия 9.76

v9.79 - 19 Юни 2019

- В меню Организатор са добавени 2 нови колони, дата на създаване и дата на последна промяна в списък задачи.

- Справка Брой услуги вече има филтър по тип на клиента.

v9.78 - 17 Юни 2019

- В търсене има добавено поле за търсене по номер на услуга.

- В меню LOG са добавени записи за разглеждане на клиент, за разглеждане на лична информация за клиент като ЕГН/Лична Карта,

за печат на договор и т.н. - с цел по добра проследимост на данните при GDPR проверки.

- Добавена е функция за връзка между клиентски акаунти тип Master-Slave. Добавена е и справка Свързани Клиенти.

- Подобрена визия на Клиентски Картон/Акаунт. Подобрени функции за спиране и прекратяване на услуги.

v9.77 - 14 Юни 2019

- Оператори - РОЛИ вече съдържат информация и за разрешените услуги на оператора.

- Справка RADIUS-Търсене вече има филтър по Interface

v9.76 - 12 Юни 2019

- Много промени в меню ОПЕРАТОРИ, променена е визията, и бутоните за редакция.

- Добавена е опция за РОЛИ в меню Оператори. Така раздаването на права ще бъде доста по улеснено.

Правата на един оператор могат да бъдат комбинация от роля + специфични права за оператора.

- Много оптимизации в кода за функциите с оператори и работа с права.

- Премахната е старата система за защита по IP с общ списък, която е заменена отдавна от защита по IP в меню оператори.

- Меню Оператори - Списък Групи е преместено в модул Организатор.

- Подобрена формата за добавяне на лична карта, вече проверява за валидност както на ЕГН, така и на ЛНЧ ( за чужденци ),

добавено е поле за валидност на документа както и обединен адрес по регистрация.

v9.75 - 07 Юни 2019

- В меню УСЛУГИ е добавена опция за срок на договор в месеци 0,12,24,36

v9.74 - 05 Юни 2019

- Добавена нова функция за промяна на EMAIL-STATUS на фактура ( ако се изпращат по E-mail )

може да бъде намерена в справка-фактури или в меню фактури на всеки клиент.

- Оправен бъг, при издаване на кредитно известие към фактура, автоматично се маркираше като изпратено по e-mail

v9.73 - 03 Юни 2019

- Оправен бъг при прекратяване на услуга не се изтриваха MAC адресите. Получен във версия 9.71

- Оправен бъг при записване на PON параметри изтриваше разширени параметри при специфични услуги.

v9.72 - 31 Май 2019

- Ограничението за начални дати 29,30,31 при пускане на нови услуги е премахнато - когато услугат е от тип

фиксиран месец ( Календарен )

- Редакция на начална дата е премахната от параметри на услугата. Възможна е единствено при пускане на нова

услуга.

- Промени в Главно меню УСЛУГИ добавяне/редактиране

- При добавяне и редактиране на клиент вече може да се отбелязва дали желае рекламни материали.

v9.71 - 23 Май 2019

- Добавена е история за оборудване към всеки обект. Така може да се проследи едно оборудване от момента на

завеждане в склад - и придвижването му между складове и клиенти.

- Добавена е опция при прекратяване на услуга да пита за причината.

v9.70 - 21 Май 2019

- В информация за клиента е добавено ново поле - Тип на клиента: Физическо Лице, Юридическо лице.

В Търсене е добавен и филтър по това поле.

- В меню Организатор е добавена опция за търсене на дата за последна промяна. Така може да се покажат

задачи приключени на определена дата.

- Задачите в организатор вече имат Заглавие , което може да се задава при добавяне, или да се променя

по късно.

v9.69 - 15 Май 2019

- Оправен бъг: при редакция на услуга, ако тя има PON параметри + Разширени параметри, се получаваше объркване.

- В информация за клиент е добавена статистика за услугите на клиента. брой активни/спрени/прекратени - С цел

по лесна ориентация при клиенти с много услуги ( пример над 50 ). Червеният бутона за показване на прекратените

е сменен с линк прекратени.

- В редакция на услуга с допълнителни параметри е добавена опция PON

- Справка фактури вече има филтър по който да показва само фактури които са полежални като хартиени копия от клиентите

и в експорта и се вижда и абонатен номер ( системен ).

- Фактури по E-mail се изпращат само на E-mail посочен в полето E-mail ФАКТУРА във данни за фактура на клиента.

v9.68 - 01 Май 2019

- Промени в интерфейса на добавяне на клиент - нови полета за финансови данни.

- Промени в интерфейса за клиентски задачи - приключените задачи вече са в червено, а активните в синьо.

- При генериране на фактура която не е платена, се добавя дата за краен срок на плащане = 1 месец от издаване.

v9.67 - 23 Април 2019

- Промени по интерфейса за добавяне на задачи. Добавено поле заглавие.

- При добавяне на клиент не се показва опция за EASYPAY = ДА/НЕ , но излиза по късно при редактиране.

v9.66 - 18 Април 2019

- Добавена настройка: rate_prefix - с която RADIUS PPPoE може да ползва BG скоросто вместо стандартната.

v9.65 - 14 Април 2019

- BUGFIX - при плащане на фактура в БРОЙ - сумата на фактурата не се добавяше в сметката на оператор в модул КАСА.

v9.64 - 11 Март 2019

- Добавена е защита от дублиране на кредитно известие към фактура. Всички фактури за които има издадено

кредитно известие са с променен статус = ПЛАТЕНИ.

v9.63 - 12 Февруари 2019

- В страницата за плащане при абонат - плащане тип Банков с Фактура е преименувано на Задължение с Фактура.

- В плащане на фактури вече има опция плащане с Карта през POS терминал.

v9.62 - 5 Февруари 2019

- При експорт на фактури в CSV формат не работеше филтъра за статус на фактурата - Платена/Неплатена.

v9.61 - 12 Декември 2018

- Подобрена функционалност при работа с Linux Рутер и Статични IP адреси:

( нов скрипт за всички функции dhcp/firewall/shaper и mac-save)

- Справка - Дата на създаване вече филтрира правилно абонати създадени от определен Оператор.

v9.60 - 9 Ноември 2018

- Подобрена поддръжка при обновяване на Mikrotik address-lists.

v9.59 - 8 Ноември 2018

- Оправен бъг в плащания при услуги тип СКРИТИ ДЕТАЙЛИ не се изчисляваха правилно бонус цените.

v9.58 - 15 Октомври 2018

- Разширена функционалност на PONAPI - добавена е опция rf_catv_status която има статус 0 или 1

в зависимост от това дали услугата или подчинените и услуги имат опция "Брой Телевизори" и дали

услугата е активна. По този начин е възможем по-прецизен контрол на RF порта на ONU/ONT устройствата.

- Разширена поддръжка на кодираща система BESTCAS - добавена опция за предупреждение на абонатите

през ТВ услугата за предстоящо спиране.

v9.57 - 16 Септември 2018

- Добавена поддръжка на MIKROTIK версия 6.43

v9.56 - 12 Септември 2018

- Оправен бъг при четене на файл с плащания от ДСК - контролната сума беше 10 пъти по малка.

- Редактиране на фактури вече взема под внимание промяната на полето ПОЛУЧАТЕЛ.

v9.55 - 3 Август 2018

- Добавена опция за смяна на EPAY номер на клиент.

- Добавена опция за промяна данните на фактура като Име/Адрес/Мол на фирма,

ако фактурата е създадена в рамките на 30 дни. Промяна на ЕИК и ДДС номер не е възможна.

v9.54 - 1 Август 2018

- Оправен бъг при VIRUS Stop Login.

v9.53 - 11 Юли 2018

- Подобрена работа на системата за изпращане на SMS през Link Mobility (Voicecom)

v9.52 - 05 Юли 2018

- Оправен бъг при експорт от AJUR за файл AJUR-DET-2

v9.51 - 29 Юни 2018

- Оправен бъг в някой справки - не излизаха правилно падащите менюта с дилъри, получен във версия 9.50

v9.50 - 29 Юни 2018

- В меню плащане - услугите се показват като линкове , на които се показва Адреса на

услуга при показване или натискане с мишката. Така по лесно се разпознава за коя услуга

клиента плаща.

v9.49 - 28 Юни 2018

- Добавено ново право за оператори CLIENT_VIEW_MINI - с него може да се създават касиери

със изключително ограничени права без да виждат подробности за клиента и с възможност за

търсене само по абонатен номер. Перфектно се допълва от следните опции

CLIENT_PAYMENTS + SPRAVKI_MOTCHET

v9.48 - 25 Юни 2018

- Подобрена функция за масово уведомяване чрез E-mail.

v9.47 - 22 Юни 2018

- Оправен бъг при бутоните за странициране на различни справки със специален филтър.

v9.46 - 20 Юни 2018

- Подобрена поддръжка на кодираща система GOSPEL.

- В Услуга на клиент е добавена опция за ръчна активация на цифрова тв с кодиране GOSPEL

v9.45 - 18 Юни 2018

- При печат на фактура вече се вижда и начин ПОС терминал ако фактурата е била платена с карта.

- При експорт от AJUR има добавена опция за файл AJUR-DET-2 който обединява детайлите на всяка

фактура само в 1 ред.

v9.44 - 15 Юни 2018

- Добавена опция за ЕИК на физически лица от вида 999999999 и 999999999xxxx - тоест 9 или 13

цифри започващи с девятки.

- При добавяне на абонат тип физическо лице с ЕИК 999999999 ( девет девятки ) системата проверява

дали няма абонат от вида 9999999990001, и ако има автоматично променя номера на 13 цифрен като го

увеличава с единица. По този начин може да се осчетоводяват автоматично физически лица при връзка

със счетоводен софтуер - като всеки е на отделна партида според ЕИК , а не една обща на 999999999.

v9.43 - 06 Юни 2018

- Добавена поддръжка на UNICOMS CONAX.

v9.42 - 04 Юни 2018

- Добавена функция за описване на Групи Критерии в УСЛУГИ - Телевизионни Пакети

v9.41 - 01 Юни 2018

- При изртегляне на CSV файл от справка ПРИХОДИ , се показва и колона с ЕИК на клиента.

- Разширен филтър на справка фактури.

v9.40 - 22 Май 2018

- Добавена възможност в PON настройки за клиент, паролата за VoIP да бъде с произволни символи.

v9.39 - 04 Май 2018

- Оправен бъг в справка ПРИХОДИ - при печат на подробен списък от оператор различен от дилър 1

v9.38 - 02 Май 2018

- Оправен бъг при обединяване на клиенти от версия 9.37

v9.37 - 01 Май 2018

- Оправен бъг при обединяване на клиенти от оператор който е в различен дилър от 1.

Оператора можеше да прехвърли услугите към клиент от друг дилър.

- Мрежова схема вече показва вертикално различните групи от мрежата които започват без предходна кутия.

Така се решава проблема при показване на голяма мрежа която излиза от максималната хоризонтална стойност на екрана.

v9.36 - 26 Април 2018

- Оправен бъг при печат на ордер в меню плащания на клиента, когато оператора е дилър>1

v9.35 - 25 Април 2018

- в меню ФАКТУРИ на клиент вече има бутон за промяна ( икона с моливче ). Иконата се появява само

ако оператора има право за промяна на фактури. За момента от там може да се променя банковата сметка

на издадената фактура. Но в бъдеще ще има и заложена промяна на други параметри от вече издадена фактира.

v9.34 - 23 Април 2018

- Поради обновяване на SSL протоколите е изключена поддръжката на стари браузъри.

Минимална версия на Internet Explorer 11. За останалите браузъри - Chrome и Mozilla е

желателно е да използвате винаги последна версия.

- Добавено е ново меню в раздел ДИЛЪРИ - Банкова Сметка, в което може да се добавят

допълнителни банкови сметки при издаване на фактури.

- Добавена е проверка на BIC/SWIFT код при добавяне на Дилър и Нова банкова сметка.

v9.33 - 18 Април 2018

- Оправен бъг при печатане на списък задължения, излизаха и фактурите на клиента.

- Подобрена поддръжка на касови апарати Datecs - FPRINT.

v9.32 - 14 Април 2018

- Премахната опция iptv_getme - вече винаги се ползва опцията услуги-prio за номер на пакет при IPTV.

v9.31 - 07 Април 2018

- Подобрена мобилна версия - Премахната буква [M] водеща към МЕНЮ - в заглавната лента,

като на нейно е добавен бутон НАЧАЛО във всяко подменю.

- Редактиране на ОПЕРАТОР , ПРАВА и УСЛУГИ вече излиза в таблици подредени една под друга.

v9.30 - 06 Април 2018

- Разширена поддръжка на касови апарати DATECS през драйвера FPRINT. Справка Касов_Апарат_DATECS.

v9.29 - 03 Април 2018

- Прекратените услуги вече показват кутията от мрежова схема - ако са имали назначена такава.

v9.28 - 02 Април 2018

- В меню дилъри са добавени нови полета за Съставил Фактури и Място на сделката. Полетата са предвидени за

автоматизирано издаване на фактури.

- В информация за клиента на различни места - username на оператора е заменен с неговото име.

- Оправен бъг при издаване на кредитно известие при наличие на няколко дилъра с различен диапазон от номера за фактури.

v9.27 - 31 Март 2018

- При печат на фактура по подразбиране се взема дилъра на клиента а не на оператора както досега.

- Оправен бъг при издаване на фактура без начисляване на ДДС според закона, не се отбелязваше правилно.

v9.26 - 30 Март 2018

- Номер 9999999999 е добавен като валиден ЕИК за физически лица при издаване на фактура.

v9.25 - 29 Март 2018

- Оправен бъг при който задължения не можеше да се плащат ако клиента няма поне 1 активна услуга.

- Подобрена поддръжка на плащания през Банка ДСК.

v9.24 - 23 Март 2018

- Подобрена проверка за ЕИК и Данъчен Номер при добавяне и редактиране на Клиент.

v9.23 - 21 Март 2018

- Подобрена поддръжка на BESTCAS.

- Справка Декодери вече има филтър по вид на CAS сървъра.

v9.22 - 19 Март 2018

- В настройки е добавена опция Advanced_username с която в Username на услугите може да има

символ "@"

v9.21 - 14 Март 2018

- Нов клас за работа с базата данни - bs_mysqi

- Подобрена функционалност в меню Графики. Променен е начина за описание на графиките.

v9.20 - 04 Март 2018

- Оправен бъг при експорт на фактури към AjurL - не излизаше вътрешния номер на контрагента.

- Нова настройка добавена ajur_base_id за експорт на фактури към програма АжурЛ

v9.19 - 02 Март 2018

- При плащане на задължения вече се взема предвид департамента на услугата към която е генерирано задължение.

- В меню Фактури на клиента е добавена колона E-mail която показва статуси - изпратен/прочетен/грешка.

v9.18 - 08 Февруари 2018

- Добавка в меню УСЛУГИ->Програмна Схема , менюто с кодери и аксес критерии е подобрено.

- При добавяне на ново задължение на клиент - системата проверява дали има неплатени фактури които не

са прикачени към задължение. Това се използва за случаи когато е изтрито задължение към фактура, и трябва

да се добаво ново задължение.

v9.17 - 06 Февруари 2018

- При анулиране на фактура - задължението към нея вече се изтрива вместо да се анулира.

v9.16 - 05 Февруари 2018

- Оправен бъг в модул ОБОРУДВАНЕ - филтъра по статус не работеше ако обектите в статус са над 100.

v9.15 - 31 Януари 2018

- Добавена е опция за печат на задълженията като ОРДЕР на клиент, в страницата за плащане.

v9.14 - 24 Януари 2018

- Добавена е нова справка ДСК_Плащания - за безкасово плащане през разплащателна сметка в банка ДСК.

- В информация за клиента - Ажур ID е преименувано на Външно ID.

v9.13 - 21 Януари 2018

- Добавка към модула за EASYPAY за плащане по отделни фактури. При този метод клиента може да заплаща само

издадени вече фактури или задължения - без да може да предплаща услуги.

v9.12 - 16 Януари 2018

- Оправен буг във IPTV API - при свързани услуги връщаше и MAC адреси на услуги които не са IPTV.

v9.11 - 15 Януари 2018

- В услигата на клиент PPPoE RADIUS-LOG е добавена опция за съобщения на Английски.

v9.10 - 09 Януари 2018

- В меню Справки-Фактури е добавена нова опция за експорт: Бизнес-Навигатор-2, която дава списък на фактурите

в различен формат.

v9.09 - 28 Декември 2017

- Подобрения в микротик модула за спрени клиенти на PPPoE

- Подобрения в модула за изпращане на SMS предупреждения към Войском.

v9.08 - 07 Декември 2017

- Оправен бъг при печат на касови бележки за които не е намерен департамент по вида на услугата.

v9.07 - 05 Декември 2017

- В търсене2 е добавена опция за търсене по PON-MAC и PON-SERIAL ( MAC адрес и сериен номер на ONT/ONU )

- Подобрена е проверката за дублиран MAC адрес или сериен номер на PON ONU/ONT.

v9.06 - 28 Ноември 2017

- В Шаблон Договори е добавена опция CLIENT_EPAYID - EPAY / EASYPAY Номер на клиента.

v9.05 - 25 Ноември 2017

- В плащане през EPAY / EASYPAY е добавена и опция за услуга Празни периоди с твърди дати.

v9.04 - 24 Ноември 2017

- Оправен бъг в печат на договори - при който не излизаше оборудването на клиента.

v9.03 - 18 Ноември 2017

- Оправен бъг при който услуги тип НЕ-Предплатени не получаваха предупреждения с SMS и E-mail

v9.02 - 16 Ноември 2017

- Оправен БЪГ при справка RADIUSLOG - не се показваха детайли за акаунти с различна група от clan.

v9.01 - 16 Ноември 2017

- Оправен бъг при който определени менюта като Организатор, Документи , SMS се виждат от всички оператори

независимо от дилъра.

- В меню Адреси->Улици вече е възможно добавянето на обект с едно и също име но с различен тип.

v9.00 - 15 Ноември 2017

- В меню Адреси -> Улици е добавена опция за имена на Блокове.

- Направена е промяна при смяна на услуга. Когато старата услуга е платена напред, при смяна новата услуга

вече наследява автоматично датата ако бъде избрана дата за смяня = Веднага. Ако новата услуга е по скъпа от

старата системата генерира няколко задъллжения с разликата в цената на 2-те услуги за всеки месец от разликата

между двете дати - включително и една такса за частичен месец ако има такъв.

- Оборудване в услуги на клиента вече позволява да се добавя повече от едно устройство.

- Оборудване списък вече дава по удобен бутон за връзка към клиента, ако оборудването е дадено на клиента.

- Промяна в интерфейса за връщане на забравено оборудване - вече се изисква потвърждение за операцията.

- Добавена защита от погрешно свързване (подчиняване) на услуги Услуга1->Услуга2, Услуга2->Услуга1,

при което услугите изчезваха от картона на клиента.

- BUGFIX при плащане на наследена услуга. Ако към старата услуга имаше закачени подчинени услуги тип СКРИТИ,

тяхната такса не се калкулираше в цената на новата услуга.

v8.54 - 13 Ноември 2017

- Оправен бъг в Мрежова Схема -> Схема , в кутиите се показваше грешен общ брой закачени абонати, тъй

като се брояха и прекратените услуги.

v8.53 - 09 Ноември 2017

- В меню КАСА, добави ПРИХОД/РАЗХОД вече показва в падащото меню какъв е типа с думи освен с цвят.

v8.52 - 05 Ноември 2017

- В меню УСЛУГИ->Програмна_Схема , вече има бутони за активация/деактивация на всички Аксес Критерии.

v8.51 - 03 Ноември 2017

- Оправен бъг при фактури с номер по голям от 4294967295 в страницата за плащане.

v8.50 - 02 Ноември 2017

- Добавен нов параметър в настройки iptv_parents - по подразбиране изключен. Ако се активира

подава допълнителен параметър към IPTV експорта който показва кой е MASTER box-a, ако има такъв.

За да работи тази функционалност - боксовете трябва да бъдат навързани като зависи услуги.

v8.49 - 30 Октомври 2017

- Подреждането в меню КЛИЕНТ->Задължение е подобрено, най-отогоре остават неплатените задължения, а под тях

са всички останали подред въвеждане - като най-новите са първи.

v8.48 - 27 Октомври 2017

- Модул КАСА->Справки_Оператор - вече работи за всички оператори, като ако нямат право

KASA_ADMIN или KASA_REPORT - им дава само собствените обороти.

v8.47 - 21 Октомври 2017

- Оправен БЪГ при който в андроид браузер не можеше да се скролват страниците надолу.

- В меню НАСТРОЙКИ->PON_SETUP е добавена нова функция за контрол на разрешените IP адреси за PON API.

v8.46 - 19 Октомври 2017

- Оправен БЪГ при справка Активни_PPPoE - не се показваха детайли за акаунти с различна група от clan.

- Оправен БЪГ про НАСТРОЙКИ - PON_SETUP , списък с OLT не се показваше ако няма въведени ONU/ONT.

v8.45 - 18 Октомври 2017

- В меню Плащания за клиент се показва повече информация за услугите - USERNAME/Номер на обект.

- При плащане е добавен нов бутон за ПЕЧАТ БЕЛЕЖКА 2 - предвиден за втори шаблон, например за мобилен принтер.

v8.44 - 13 Октомври 2017

- Добавено поле в УСЛУГИ с описание за фактура, когато е необходимо текста във

фактурата да се различава от името на услугата.

v8.43 - 4 Октомври 2017

- В модул НАСТРОЙКИ е добавен контролен панел за опис на PON оборудване OLT/ONT.

- Добавена е нова функционалност към PON OLT информация MONITOR2_URL, при която се показва

кратка информация за устройствата в самият билинг. Отделно е добавен и линк към информация

за модела на усройството.

v8.42 - 18 Септември 2017

- В меню документи за клиент е добавен номера на клиента.

- Добавена е възможност за частично плащане на фактури.

v8.41 - 30 Август 2017

- Добавена нова опция в НАСТРОЙКИ - Мини контрол панел.

v8.40 - 17 Юли 2017

- Подобрения в клиентския портал.

v8.39 - 22 Юни 2017

- Оправен бъг при показване на мрежова схема при клиент.

v8.38 - 21 Юни 2017

- Добавена нова опция в НАСТРОЙКИ - CONTROL PANEL, за момента от там може да се изключва спирачката

която се пуска всеки ден сутринта за спиране на клиентите.

v8.37 - 12 Юни 2017

- Добавен модул ОТПАДЪЦИ за координация при обработка на електронни отпадъци.

v8.36 - 09 Юни 2017

- Подобрена версия за работа с PON/OLT контрол в нов JSON формат.

v8.35 - 05 Юни 2017

Подобрена поддръжка на езиковите файлове.

v8.34 - 02 Юни 2017

- Оптимизация на модул плащания при клиенти на статични IP адреси, на моменти имаше забавяне при плащането.

v8.33 - 31 Май 2017

- Добавена нова опция към PON ONU - ONT_MAC

v8.32 - 22 Май 2017

- Подобрена справка - ТРАФИК РАДИУС, вече по подразбиране показва текущия ден, и запазва подредбата по Username

дори и да бъде сортирана по друга колона.