НОВИНИ - ADMIN

v13.08 - 23 Юни 2022

- Подобрена визуализация на телефоните на клиентите.

v13.07 - 22 Юни 2022

- Добавена опция за коментар в секция НАСТРОЙКИ -> PON_SETUP -> IP Адреси.

- Оправен бъг при списък клиенти на страница на която клиент има много услуги - бутона покажи още не работеше правилно в определени ситуации.

- В услуга на клиента когато е ONLINE на PPPOE, бутона за пинг е преместен до IP адреса, вместо до MAC адреса както досега.

- в Меню информация за клиент е добавен бутон за набиране на телефонен номер, така по лесно се прави разговор от мобилно устройство.

- Оправен бъг при свързване на услуга към главна която е платена в бъдещето, ако бъде натиснат повторно бутона за свързване се създаваше ново задължение.

- При смяна на услуга към по скъпа вече се изчислява точния брой дни до датата до която е платена старата услуга и така се добавя задължения с разликата в цената.

v13.06 - 13 Юни 2022

- Оправен бъг при частично плащане на фактури за повече от 1 месец или за повече от 1 бр стоки. Информацията в таблицата за плащания беше грешна тъй като остатъка от фактурата

се умножаваше по броя.

v13.05 - 13 Юни 2022

- В меню информация за клиента са добавени ID номера на адресите, както и в редактиране на адрес в услуга на клиент. По този начин ще става по лесна ориентация при

клиенти с няколко адреса и нужда от разчистване/подреждане.

- Подобрена поддръжка на LinkMobility SMS API

- В справка SMS са добавени подробни грешки за неполучените съобщения.

- В меню SMS на клиентите са добавени подробни грешки за неполучените съобщения.

v13.04 - 03 Юни 2022

- Добавена опция за изтегляне на ZIP файл в справка фактури.

v13.03 - 03 Юни 2022

- Подобрена езикова поддръжка на Албански.

- Подобрена работа с RConsulting IPTV ( ускорен ъпдейт на 1 мин )

- Добавена опция при създаване на клиент за фирма извън Европейски Съюз без ДДС

v13.02 - 17 Май 2022

- Добавена поддръжка за DOCSIS модеми и Mikrotik + DHCP.

v13.01 - 14 Май 2022

- В услуга на клиент при IP адресите - не се прави проверка за PING/ARP ако е подадена команда за изключен кабел на клиента.

- За информация при Mikrotik Router OS 7 ( актуална към момента 7.2.3 ) ARPING неработи поради бъг в тяхната система. Очакваме

Мikrotik да го оправят: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?p=933250

v13.00 - 12 Май 2022

- Добавена поддръжка за трафик-графики с Микротик ROS v7, сменя се метода за четене на трафик от mkt ip accounting на SNMP/SIMPLE QUEUE

v12.93 - 11 Май 2022

- Справка фактури отново показва фактурите по номер на фактура.

- В експорт на фактури като CSV ( Справка Фактури ) - са добавени 2 нови полета за Фирма издадел и Фирма Издател ЕИК.

v12.92 - 05 Май 2022

- Оправен бъг при създаване на автоматични задължения или фактури, при който се дублираше цената на закачени услуги

към главна услуга които са от тип СКРИЙ ДЕТАЙЛИ.

- Справка фактури вече показва фактурите подредени по ред на издаване а не по номер на фактура. Така при фирми с няколко номерации,

не се получава объркан ред на показване.

-

v12.91 - 30 Април 2022

- Подобрена настройка на SMS Gateway.

v12.90 - 27 Април 2022

- Подобрена поддръжка на PING функции с новата версия на Mikrotik RouterOS 7.

v12.89 - 17 Април 2022

- Нова функция -при добавяне/промяна/изтриване на адрес в клиент се променя и датата на последна редакция.

v12.88 - 02 Април 2022

- Оправен бъг при прекратяване на услуга, не се изтрираха правилно IP адреси от допълнителни настройки на услугата.

v12.87 - 01 Април 2022

- Подобрена страница за промяна на оператор - autocomplete disabled

v12.86 - 28 Март 2022

- Изключено е конвертирането от хост към IP при PING Графики.

- Подобрена функционалност с UNICOMS-CONAX

v12.85 - 19 Март 2022

- Оправен бъг при разглеждане на меню ГРАФИКИ - рутери. Не излизаха правилно графиките по различните рутери от спиръка.

- Добавена е опция за добавяне на счетоводен код към услугите. Ще се използва при бъди експорт функции към различни счетоводни софтуери.

v12.84 - 10 Март 2022

- Добавена функционалност за именуване на графики в главно меню графики, така както е за отделните рутери.

- Подобрена поддръжка за Mikrotik RoS v7

v12.83 - 24 Февруари 2022

- Добавена защита при наследяване на услуга - ако бъде натиснат бутона двойно или страницата презаредена с рефреш. Така се избягва операцията

при която се създават няколко нови услуги които са свързани към една стара услуга.

v12.82 - 22 Февруари 2022

- Добавена функционалност за разпознаване на типа на устройството при наличие на MAC адрес при клиента. ( Само за BILLSOFT ONLINE - Cloud version )

v12.81 - 20 Февруари 2022

- Полетата за адрес и дата на лична карта са отново налични в редактиране на клиентски данни.

v12.80 - 16 Февруари 2022

- Подобрен дизайн на шаблон за издаване на фактура.

v12.79 - 06 Февруари 2022

- Подобрена сигурност в страницата за промяна на оператори - открито от Богдан Борисов.

v12.78 - 23 Януари 2022

- Подобрена версия на debt_maker ( създаване на задължения за не-предплатени услуги ) която чете закачени услуги тип скрити детайли.

- Подобрена фунционалност за работа с БГ ПОЩИ МОКА - добавено търсене по ЕГН и телефонен номер.

v12.77 - 20 Януари 2022

- Добавена нова настройка за сортиране в меню ОРГАНИЗАТОР, която сортира задачите низходящо или възходящо. По подразбиране е Низходящо - от по-нови към по-стари.

- Подобрена поддръжка на Mikrotik STMP list за контрол на SMTP портове 25,465,587

v12.76 - 19 Януари 2022

- Оптимизация на меню ФАКТУРИ/ОРДЕРИ в клиент - за по бързо показване ( fakturi_download ).

v12.75 - 06 Януари 2022

- промяна на radius session time При логин на PPPoE като към сесията се добавя произволен брой минути от 1 до 59 - с цел

да не се разпадат всички неплатили точно в 8:01 сутринта. Така ще се разпадат между 8 и 9 и няма да създават ударно натоварване

на радиус сървъра.

- Визуални подобрения на списък клиенти и търсене на клиенти, като вече се виждат само до 8 адреса и до 9 услуги за всеки клиент,

освен ако изрично не е казано да показва всички. До всеки клиенти под адресите и услугите има линк в който пише общо

колко адреса/услуги има.

v12.74 - 04 Януари 2022

- Оправен бъг при който оператор може да пусне плащане в брой без да има касов апарат, ако е активирана тази опция. Резултата е

създаване на задължение.

v12.73 - 28 Декември 2021

- Оправен бъг при запис на MAC адреси на PPPoE Клиенти ( save-mac )