НОВИНИ - ADMIN

v11.54 - 23 Октомври 2020

- Подобрено меню за радактиране на права в Оператори -> Роли.

- Промяна на бутона в редактиране на задължение - вместо Запиши + Плащане вече е само Запиши.

v11.53 - 12 Октомври 2020

- Оправен бъг про редактиране на еднократни задължения в меню услуги - не запазваше типа.

v11.52 - 12 Октомври 2020

- При плащане на услуга с БОНУС, вече се вижда и името на услугата, вместо само името на бонуса.

v11.51 - 06 Октомври 2020

- Подобрена работа с шаблони на договори, оправен бъг при шаблони тип XXXXX_DUMI за различните видове такси с думи.

v11.50 - 06 Октомври 2020

- Подобрена функционалност в ОБОРУДВАНЕ, добавена проверка за съществуващ SN на у-во.

- В меню ПЛАЩАНИЯ и ФАКТИРИ и ОРДЕРИ на клиент, вече има защита от продажби с много голям брой редове. В момента се показват

само първите 4 реда на продажбата, като има бутонче ...покажи още, с което може да видите цялата продажба.

v11.49 - 06 Октомври 2020

- Подобрена функция PING в услугата на клиента секция LAN карти.

- Оправен бъг VLAN-LOCK , получен във версия 11.45

v11.48 - 04 Октомври 2020

- Подобрена функция pinger, опция за изключване на remote-ping. ( Mikrotik Remote Pinging )

- Добавена опция за корекция на разпечатана но неотбелязана касова бележка при проблем с КА. Вижда се при права: N18_ADMIN

v11.47 - 28 Септември 2020

- Преработка на grapher-pkg - система за чертане на графики в Linux сървър. txdir_new / nolocal

v11.46 - 16 Септември 2020

- Подобрена КАСА - СПРАВКА ПО ОПЕРАТОР, при сторно операции.

- Bugfix, Справка КАСА-СПРАВКИ-ОПЕРАТОР не се виждаше правилно кой е оператора получател на транзакцията - ако има такъв и оператора който

прави справка няма права на администратор.

v11.45 - 15 Септември 2020

- Анулираните продажби вече се виждат по добре в Историята на ФАКТУРИ/ОРДЕРИ.

- Подобрена обработка на грешки за Rconsulting IPTV

- Добавена справка RC_IPTV_LOG

v11.44 - 11 Септември 2020

- BUGFIX - дублирани сесии в радиуса - вече се чистят.

v11.43 - 09 Септември 2020

- При пинг на PPPOE IP и активен абонат - времето на изчакване ( timeout ) e вдигнато от 25мс на 100мс. Така при по бавни връзки се

вижда по добре PING статистиката.

- Добавена защита от редактиране на вече платена продажба. Ако преди плащането е била отворена за редакция.

- BUGFIX - Справка дата на създаване даваше грешка при избор на статус на услуга.

v11.42 - 08 Септември 2020

- Добавена защита от изтриване на текст към задължение.

v11.41 - 03 Септември 2020

- Оправен бъг при IPTV Rconsult - username-a не се предаваше правилно, ако в услугата беше избран тип NORMAL-AUTO

- Добавено ново право в ОПЕРАТОРИ и РОЛИ: CLIENT_FORCE_DEBTS - това принуждава оператора да плати всички задължения преди

да види плащанията за услугите. Предвидено е за оператори които често "бъркат" правилният ред на плащане.

v11.40 - 01 Септември 2020

- Подобрен шаблон на фактурите - добавени МОЛ на Доставчик и Клиент и надпис ДОСТАВЧИК.

v11.39 - 29 Август 2020

- оправен бъг в СЪПОРТ сайта ( портала ) за пускане на отсрочка при версия 11.

v11.38 - 27 Август 2020

- Оправен бъг в справка приходи - не се запомняше избор начин на плащане.

- Оправен бъг при нормално плащане с карта, сумата влизаше в модул КАСА като приход на оператор.

v11.37 - 26 Август 2020

- Подобрена поддръжка на касови апарати ЕЛТРЕЙД ( ErpNET.FP )

- Оправен проблем в модул каса - не се показваше меню СПИСЪК приходи разходи ако оператора има права само за добавяне на приход/разход.

- Подобрена връзка с FASTPAY ( tid )

- PINGER вече може да изпозлзва remote mikrotik ping

- Подобрена функионалност на обединяване на задълженията в меню ПЛАЩАНЕ.

v11.36 - 21 Август 2020

- Подобрена връзка с IPTV Rconsult, добавени полета за Регион/Град и Име, име на клиента и AccountNumber

- Подобрена поддръжка на Erpnet.FP драйвер за КА.

v11.35 - 18 Август 2020

- Подобрена функция check_host_alive - за проверка на клиентски IP адреси зад NAT и Микротик.

v11.34 - 17 Август 2020

- Оправен бъг, в меню ОРДЕРИ/ФАКТУРИ при сторнирана продажба се показваше бутон за издаване на фактура.

- Бутон НАРЕДБА-18 е преименуван на КАСОВ АПАРАТ в основното меню в ляво.

v11.33 - 05 Август 2020

- Подобрена връзка с IPTV Rconsult - вече се взема под внимание Търпимост на услугата ако има такава.

v11.32 - 01 Август 2020

- Подобрена връзка с IPTV Rconsult

v11.31 - 28 Юли 2020

- Оправен бъг при показване на Трафик_NETFLOW - при сортиране понякога не се показваше правилно първият запис.

- При промяна на задължение беше възможно да се напише количество с думи - примерно 20бр, което в последствие предизвиква

грешка при плащане.

v11.30 - 27 Юли 2020

- Оправен бъг , при плащане на фактури в ИЗИПЕЙ - не се показваше правилно датата на издаване на фактурите.

v11.29 - 22 Юли 2020

- Оправен бъг в Организатор списък търсене по дата на поставена задача.

v11.28 - 16 Юли 2020

- Оправен бъг - във Фактури/Ордер се показваше бутон за издаване на фактура на анулирани задължения.

v11.27 - 10 Юли 2020

- Подобрена функционалнос с FASTPAY ( duplicate tid )

v11.26 - 01 Юли 2020

- Подобрения в модул Настройки PON_SETUP

v11.25 - 30 Юни 2020

- Оправен бъг при сторниране на плащания. В някой случаи сторнирането беше невъзможно при неприключени продажби.