НОВИНИ - ADMIN

v9.04 - 24 Ноември 2017

- Оправен бъг в печат на договори - при който не излизаше оборудването на клиента.

v9.03 - 18 Ноември 2017

- Оправен бъг при който услуги тип НЕ-Предплатени не получаваха предупреждения с SMS и E-mail

v9.02 - 16 Ноември 2017

- Оправен БЪГ при справка RADIUSLOG - не се показваха детайли за акаунти с различна група от clan.

v9.01 - 16 Ноември 2017

- Оправен бъг при който определени менюта като Организатор, Документи , SMS се виждат от всички оператори

независимо от дилъра.

- В меню Адреси->Улици вече е възможно добавянето на обект с едно и също име но с различен тип.

v9.00 - 15 Ноември 2017

- В меню Адреси -> Улици е добавена опция за имена на Блокове.

- Направена е промяна при смяна на услуга. Когато старата услуга е платена напред, при смяна новата услуга

вече наследява автоматично датата ако бъде избрана дата за смяня = Веднага. Ако новата услуга е по скъпа от

старата системата генерира няколко задъллжения с разликата в цената на 2-те услуги за всеки месец от разликата

между двете дати - включително и една такса за частичен месец ако има такъв.

- Оборудване в услуги на клиента вече позволява да се добавя повече от едно устройство.

- Оборудване списък вече дава по удобен бутон за връзка към клиента, ако оборудването е дадено на клиента.

- Промяна в интерфейса за връщане на забравено оборудване - вече се изисква потвърждение за операцията.

- Добавена защита от погрешно свързване (подчиняване) на услуги Услуга1->Услуга2, Услуга2->Услуга1,

при което услугите изчезваха от картона на клиента.

- BUGFIX при плащане на наследена услуга. Ако към старата услуга имаше закачени подчинени услуги тип СКРИТИ,

тяхната такса не се калкулираше в цената на новата услуга.

v8.54 - 13 Ноември 2017

- Оправен бъг в Мрежова Схема -> Схема , в кутиите се показваше грешен общ брой закачени абонати, тъй

като се брояха и прекратените услуги.

v8.53 - 09 Ноември 2017

- В меню КАСА, добави ПРИХОД/РАЗХОД вече показва в падащото меню какъв е типа с думи освен с цвят.

v8.52 - 05 Ноември 2017

- В меню УСЛУГИ->Програмна_Схема , вече има бутони за активация/деактивация на всички Аксес Критерии.

v8.51 - 03 Ноември 2017

- Оправен бъг при фактури с номер по голям от 4294967295 в страницата за плащане.

v8.50 - 02 Ноември 2017

- Добавен нов параметър в настройки iptv_parents - по подразбиране изключен. Ако се активира

подава допълнителен параметър към IPTV експорта който показва кой е MASTER box-a, ако има такъв.

За да работи тази функционалност - боксовете трябва да бъдат навързани като зависи услуги.

v8.49 - 30 Октомври 2017

- Подреждането в меню КЛИЕНТ->Задължение е подобрено, най-отогоре остават неплатените задължения, а под тях

са всички останали подред въвеждане - като най-новите са първи.

v8.48 - 27 Октомври 2017

- Модул КАСА->Справки_Оператор - вече работи за всички оператори, като ако нямат право

KASA_ADMIN или KASA_REPORT - им дава само собствените обороти.

v8.47 - 21 Октомври 2017

- Оправен БЪГ при който в андроид браузер не можеше да се скролват страниците надолу.

- В меню НАСТРОЙКИ->PON_SETUP е добавена нова функция за контрол на разрешените IP адреси за PON API.

v8.46 - 19 Октомври 2017

- Оправен БЪГ при справка Активни_PPPoE - не се показваха детайли за акаунти с различна група от clan.

- Оправен БЪГ про НАСТРОЙКИ - PON_SETUP , списък с OLT не се показваше ако няма въведени ONU/ONT.

v8.45 - 18 Октомври 2017

- В меню Плащания за клиент се показва повече информация за услугите - USERNAME/Номер на обект.

- При плащане е добавен нов бутон за ПЕЧАТ БЕЛЕЖКА 2 - предвиден за втори шаблон, например за мобилен принтер.

v8.44 - 13 Октомври 2017

- Добавено поле в УСЛУГИ с описание за фактура, когато е необходимо текста във

фактурата да се различава от името на услугата.

v8.43 - 4 Октомври 2017

- В модул НАСТРОЙКИ е добавен контролен панел за опис на PON оборудване OLT/ONT.

- Добавена е нова функционалност към PON OLT информация MONITOR2_URL, при която се показва

кратка информация за устройствата в самият билинг. Отделно е добавен и линк към информация

за модела на усройството.

v8.42 - 18 Септември 2017

- В меню документи за клиент е добавен номера на клиента.

- Добавена е възможност за частично плащане на фактури.

v8.41 - 30 Август 2017

- Добавена нова опция в НАСТРОЙКИ - Мини контрол панел.

v8.40 - 17 Юли 2017

- Подобрения в клиентския портал.

v8.39 - 22 Юни 2017

- Оправен бъг при показване на мрежова схема при клиент.

v8.38 - 21 Юни 2017

- Добавена нова опция в НАСТРОЙКИ - CONTROL PANEL, за момента от там може да се изключва спирачката

която се пуска всеки ден сутринта за спиране на клиентите.

v8.37 - 12 Юни 2017

- Добавен модул ОТПАДЪЦИ за координация при обработка на електронни отпадъци.

v8.36 - 09 Юни 2017

- Подобрена версия за работа с PON/OLT контрол в нов JSON формат.

v8.35 - 05 Юни 2017

Подобрена поддръжка на езиковите файлове.

v8.34 - 02 Юни 2017

- Оптимизация на модул плащания при клиенти на статични IP адреси, на моменти имаше забавяне при плащането.

v8.33 - 31 Май 2017

- Добавена нова опция към PON ONU - ONT_MAC

v8.32 - 22 Май 2017

- Подобрена справка - ТРАФИК РАДИУС, вече по подразбиране показва текущия ден, и запазва подредбата по Username

дори и да бъде сортирана по друга колона.

v8.31 - 04 Май 2017

- Добавена опция за ДДС 18% (Македония) в меню ДИЛЪРИ.

v8.30 - 24 Април 2017

- Подобрена справка MOBIO.BG

- Оправен бъг при редактиране на телефон - не се изписваше правилно операцията в LOG.

v8.29 - 19 Април 2017

- Полето за търсене на клиент по номер е разширено до 15 знака ( беше 10 )

- Добавена е възможност за пускане на няколко EPAY/EASYPAY сървъра едновременно на 1 машина.

v8.28 - 16 Април 2017

- Оправен бъг в КЛИЕНТ-СПИСЪК , не се показваха правилно осветени USERNAME-ите които са онлайн, ако групата

на услугата беше различна от Интернет.

- Оправен бъг при запис на трафика на повече от един Mikrotik рутер. Изпълнението се прекъсваше ако някой от

рутерите даде грешка в списъка, и рутерите след него не се обработваха.

v8.27 - 10 Април 2017

- Добавена функционалност за плащане с SMS през https://mobio.bg/ , В Справки има нова справка с име MOBIO.BG

v8.26 - 2 Април 2017

- Оправен бът в pinger който дава статус на клиентите със статични IP

- Оправен бъг в справка Месечен Отчет - нямаше го бутона за избор на дата.

v8.25 - 21 Март 2017

- Оправен бъг в меню ОПЕРАТОРИ - при редактиране в LOG не се виждаше правилно Usernamе-a

на редактираният оператор.

- В справка ПРИХОДИ е добавен филтър за избор населено място.

- Оправен бъг при избор на PPPoE IP с 32 битов Linux.

v8.24 - 14 Март 2017

- В клиентският портал е добавен опция за Управление на PORT FORWARDING при използване на PON HUAWEI

v8.23 - 24 Февруари 2017

- Mikrotik трафик вече може да се отчита и на различен от 80 порт през ip-accounting.

v8.22 - 20 Февруари 2017

- При уведомяване с SMS вече се праща само 1 SMS на клиент за текущия ден, независимо от броя

на изтичащите услуги.

v8.21 - 17 Февруари 2017

- Добавена нова опция в меню ГРАФИКИ - PING-Графики-ADMIN където може да се променят или

или добавят IP адреси за следене в PINGSTATS.

v8.20 - 15 Февруари 2017

- Добавена е опция за избор от няколко OLT-та, при добавяне на ONT в по-големи мрежи.

- Подобрения в модула за PON-HUAWEI

v8.19 - 10 Февруари 2017

- В модула за връзка с PON HUAWEI е добавена опция за пренасочване на портове при клиента.

v8.18 - 07 Февруари 2017

- При добавяне на оператор, вече по подразбиране е избрано да бъде касиер.

- В меню каса е добавена нова справка с име СПРАВКА ОПЕРАТОР, която показва подробно

начално и крайно салдо по дати за оператор , както и приход/разход за период.

v8.17 - 21 Януари 2017

- Оправен бъг при качване на документи към досие на клиент.

- В списък клиенти вариантите за печат са преименувани съответно Печат-2 = P-2 , като е

добавен и Печат-3 ( P-3 ) който показва клиентите без адрес и телефон и без Username.

v8.16 - 17 Януари 2017

- Подобрена функционалност при работа с микротик и Static/DHCP IP адреси.

v8.15 - 05 Януари 2017

- В информация за услугата на клиент е обновена справка трафик.

v8.14 - 03 Януари 2017

- В проверката за валидност на телефонни номера е добавен и код 09xxxx ( БОБ )

v8.13 - 29 Декември 2016

- Оправен бъг в мрежова схема на клиента, броя на активните абонати + броя на закачените по различните

кутии по пътя за абоната не се показваха правилно.

- При печат на анилирана фактура вече се вижда дали е копие или оригинал.

- В преглед на мрежова схема към клиент, кутията на която е закачен клиента се вижда в различен цвят.

Жълто ако е активна или оранжево ако не е активна.

v8.12 - 19 Декември 2016

- Всички MySQL таблици са превърлени към INNODB Engine.

- Подобрена единна система за достъп до базата от всички места - ADMIN/SUPPORT/SCRIPTS.

- В меню мрежи е добавена опция CountOnline - с нея може да се включва/изключва броенето на

мрежата при графиката на активни клиенти със статични/dhcp IP адреси.

- В услугите за Интернет вече има опция за изключване на VIRUS-STOP за определен клиент.

- В ТЪРСЕНЕ2 е добавена опция за търсене на клиенти с изключен VIRUS-STOP.

- Оправен бъг в МРЕЖОВА СХЕМА - при PING/TRACEROUTE не работеше връзката с микротик.

v8.11 - 15 Декември 2016

- Менюто за PING/Traceroute в МРЕЖОВА СХЕМА вече има защита по максимален брой пингове 100 и

максимален размер на пакета 32000 байта.

v8.10 - 14 Декември 2016

- Подобрена система за създаване на задължения към непредплатени услуги.

- В меню мрежови карти вече има опция за показване на настройки за IP/MASK/GATEWAY.

v8.09 - 8 Декември 2016

- Добавена функционалност за изпращане на SMS през teracomm.bg

- Подобрени справки за SMS изпращане към клиенти.

v8.08 - 3 Декември 2016

- Подобрена версия на VIRUS-STOP - за да не засича теглене на торенти.

v8.07 - 1 Декември 2016

- IPTX XML Export показва вече 2 нови полета custuser и custpass , за ауторизация с име и парола.

- Добавен нов филтър в справка Длъжници , който може да избира дали задълженията

са фактури или не.

v8.06 - 29 Ноември 2016

- Добавена е нова опция в услуги MKT-ADDR-LIST , при връзка с PPPoE в микротик, IP адреса на клиента

динамично се вкарва в тази адрес листа.

- В модул организатор на клиент - вече се вижда и часа на пускане и спиране на задатача.

v8.05 - 28 Ноември 2016

- История на спиранията в услуги вече показва сортирани по дата последните 30 събития отгоре надолу.

v8.04 - 22 Ноември 2016

- VIRUS-STOP може да бъде глобално изключван.

- Подобрения при работа с няколко бази данни на един сървър.

v8.03 - 20 Ноември 2016

- Обновен Licence Manager.

v8.02 - 18 Ноември 2016

- В меню графики е добавена нова опция за защита по мак на Микротик и статични IP-та. Вече има 2 варианта

на защита - ARP и Firewall.

v8.01 - 16 Ноември 2016

- Оправен бъг при показване на сесии по PPPoE в услугата на клиент които са с нулева продължителност.

- Добавена функционалност за за проверка на голям ъплоуд над 1.2 мил пакета от абонат в рамките на 5 мин.

При което акаунта на абоната се заключва с код VIRUS.

v8.00 - 15 Ноември 2016

- При спиране на услуга, се проверява дали услугата е PPPoE и ако да , се пуска автоматично разпадане на абоната.

- Добавена е нова причина за спиране , наречена VIRUS, абонат спрян с тази причина НЕ може да се включи изобщо в PPPoE.

Идеята и е да се ползва за абонати с новият флууд вирус, така че да не се налга да им се сменя и записва паролата.

Спрени абонати от този тип може да бъдат лесно открити със справка -- Спрени Клиенити -- от меню Справки с избор на

причина VIRUS.

- Добавена е нова функционалност при използване на MIKROTIK IP Accounting , да се прави проверка на 5 мин за абонати

с по голям брой изходящи пакети от 1.2 милиона, и при засичане абоната се заключва с причина VIRUS и се разпада от PPPoE.

- Добавена е нова система за управление на сертификатите, с което трябва да се избегне случайното появяване на

Системна Грешка #1

v7.61 - 10 Ноември 2016

- В меню ДИЛЪРИ е добавена нова опция към дилър IPTV_PASS, която може да се използва за защита на

IPTV_URL, така при извикване адреса трябва да изглежда като https://server/iptv.php?oper_id=XX&pass=YY

където XX е номера на групата IPTV_ID , а YY е паролата записана в IPTV_PASS. Освен това ако в дилъри

има повече от 1 iptv_id то е задължително извикването им с GET: https://server/iptv.php?oper_id=XX

v7.60 - 09 Ноември 2016

- Оправен бът в Търсене2 - не показваше правилно клиенти без защита по мак.

v7.59 - 08 Ноември 2016

- Добавена е отново опция RADZAP ( сървър със зелена стрелка ) в меню графики , предназначена за

изтриване на всички активни клиенти от даден RADIUS Client сървър.

- Оправен бъг при изпращане на E-mail за изтичащи услуги и липса на шаблон за тях.

v7.58 - 03 Ноември 2016

- Транзакциите в модул каса вече могат да бъдат приемани по избор, а не всички наведнъж.

v7.57 - 02 Ноември 2016

- В меню услуги вече има списък на групите с който може да се показва само определена група.

- При добавяне на устройства в модул оборудване вече се чистят излишните интервали.

v7.56 - 01 Ноември 2016

- Оправен бъг при анулиране на фактури.

v7.55 - 31 Октомври 2016

- Добавена е възможност за рутиране на цели мрежи през PPPoE към клиент. Прави се като в меню

услуги на самата тарифа се пуска Разширени Параметри, а в услугата на клиента се добавя мрежа

в менюто.

- Оправен бъг при печат на бележки за плащане на клиент - при който вместо адрес на услугата

се показваше адрес на фирмата ако има такъв.

v7.54 - 28 Октомври 2016

- Оправен бъг при добавяне на услуги със знак минус в цената, цената не се показваше правилно.

- Оправен бъг при създаване на SMTP list за микротик на клиентис разрешен 25 порт за SMTP.

- Пълна интеграция с PON Huawei.

v7.53 - 19 Октомври 2016

- В меню услуги е добавена опция за PON параметри, с това поддръжката на различни видове PON се разширява.

v7.52 - 14 Октомври 2016

- Оправен бъг при показване на фактури за Испания с 21% ДДС.

- Системата за уведомяване вече не изпраща E-mail или SMS на услуги които ще бъдат наследени.

v7.51 - 07 Октомври 2016

- Добавени са допълнителни полета към драйвера за връзка със IPTV Stalker

v7.50 - 24 Септември 2016

- Справка Трафик_NETFLOW вече показва и пакетите на трафика.

v7.49 - 22 Септември 2016

- Подобрения във функцията за заключване по MAC адрес, както при статични и PPPoE абонати.

- Подобрения в работата с микротик и статични/DHCP IP адреси.

v7.48 - 18 Септември 2016

- Подобрения в модул Оборудване, вече може да се указва дали ТИПА а оборудването да има Сериен Номер или не, така

лесно може да се работи с материали като Кабел, Конектори и др. пасивни елементи.

- Оправен бъг в мрежова схема, в меню ПОКАЖИ връзките в списъка с кутии даваха грешка: няма такава услуга.

v7.47 - 15 Септември 2016

- Добавена е опция в УСЛУГИ за обработка на услуги с лиценз ( BESTCAS ). В тези услуги на абоната може да се добавят и

редактират вече създадени лицензни транзакции.

- В меню клиент е добавен малък линк [промени] в таблицата с данните на клиента.

- В меню КЛИЕНТИ вече може се качат сканирани документи в PDF/JPG/PNG формат, за всеки клиент, чрез меню Документи.

Всеки оператор който има права за промяна на данните на клиента може да кача документи, но само определени оператори

със специални права за триене на документи могат да ги трият.

v7.46 - 13 Септември 2016

- Добавена е проверка при добавяне на телефон за SMS, както и нова опция за формат на телефонният номер за sms.

v7.45 - 24 Август 2016

- При изпращане на групов SMS вече се проверява броя на символите ако теста е бил копиран от друго място.

v7.44 - 19 Август 2016

- Оправен бъг при който се изтриваха IP адресите на клиенти със статичен IP - ако нямат въведен MAC адрес.

v7.43 - 30 Юли 2016

- Към модул ОБОРУДВАНЕ е добавена нова функционалност за опис на брой и описание за типовете

активно и пасивно оборудване. Така вече може да се опише Тип: Кашон UTP Кабел, с количество 305 и Описание м. за метри.

- Към всички съществуващи редове в СКЛАД е добавено количество 1 и описание бр. Добавена е опция за филтър по дата на

описаното оборудване.

v7.42 - 27 Юли 2016

- Разширена функционалност за MOBILETV API - вече показва регистрираните устройства на абоната

с възможност за изтриване.

v7.41 - 22 Юли 2016

- Добавена е опция за връзка към портала mobiletv.bg - за IP телевизия на мобилни устройства.

v7.40 - 21 Юли 2016

- Добавена е опция за плащане през системата на БГ Пощи.

- В меню LOG операторите вече се сортират по азбучен ред.

- Добавена е опция за издаване на Кредитно известие към фактура.

v7.39 - 21 Юни 2016

- Заключването по влан вече се прави с информация от последните 24 часа.

- Добавена е нова настройка extend_contacts с която менюто ТЕЛЕФОНИ на Абонат става с разширени функции.

- В адрес на клиента е добавена опция за избор на куриер.

v7.38 - 06 Юни 2016

- Подобрена функционалност при създаване на фактури от задължения.

- Mikrotik: При клиенти с бъдеща дата на активация (в бъдещето) услугата вече се брои за спряна.

v7.37 - 01 Юни 2016

- Добавена опция за глобално изключване на защита по VLAN при PPPoE.

- Оправен бъг при плащане в EASYPAY, ако плащането е с фактура не се отбелязваше самата фактура като платена.

- Добавка при плащане в EASYPAY - вече има запис в меню ФАКТУРИ, така че за плащането да може да се издаде ръчно фактура.

v7.36 - 03 Май 2016

- Оптимизирана справка Активни_PPPoE

v7.35 - 27 Април 2016

- Промяна на начина на разпадане при PPPoE Linux абонати.

v7.34 - 14 Април 2016

- Подобрения в модул МРЕЖИ->VLAN-LOCK.

v7.33 - 10 Април 2016

- В списък клиенти, и в списък услуги на Абонат - вече се виждат IP адресите с различен цвят за активност,

ако услугата е по IP

v7.32 - 08 Април 2016

- В съпорт сайта е добавен списък с неплатени задължения за клиентите в Справка Плащания.

v7.31 - 05 Април 2016

- Няколко козметични корекции в новата схема за PPPoE Интернет.

- Графиките за Mikrotik CPU вече показват коректно многоядрените платформи CCR.

v7.30 - 31 Март 2016

- В дилъри е добавено ново меню Настройки с което може да се прехвърлят клиенти от различни

населени места към различни дилъри.

v7.29 - 30 Март 2016

- В търсене2 вече има търсене по PPPoE VLAN.

- Сравка Активни PPPoE - вече може да сортира по Интерфейс

- В МРЕЖИ - VLAN-LOCK е добавен бутон за изчистване на всички VLAN-и.

v7.28 - 29 Март 2016

- Добавена е нова функционалност към VLAN-LOCK. Вланите вече имат описание което може да се редактира в меню

МРЕЖИ -> VLAN-LOCK , което в последствие се показва на всички клиенти от този VLAN. По този начин може да се

направи масово уведомяване на операторите които обслужват клиентите за различни проблеми.

- Премахната е опцията за ВРЕМЕ ЗА ДОСТЪП в услугите на клиента. В меню услуги все още се вижда но няма да бъде

ползвана при работа с PPPoE и RADIUS.

- Оптимизация в кода за PPPoE и връзка с RADIUS сървър. При добавяне на Username и Смяна на Парола вече се вижда текста.

v7.27 - 21 Март 2016

- Добавена е опционален HEADER при изпращане на лични или групови SMS съобщения. Настройка с име: sms_header.

- Добавено е ТЪРСЕНЕ-2 без влан защита.

- VLAN-LOCK вече показва брой активни от общо брой абонати на даден VLAN.

v7.26 - 16 Март 2016

- Оправен бъг при обединяване на клиент - имаше проблем с обединяване на оборудването към услугите.

v7.25 - 03 Март 2016

- Обновени функции за работа с IPTV / TIVIBG / Stalker.

v7.24 - 02 Март 2016

- Фунцкциите за уведомяване по E-mail вече може да ползват външен SMTP сървър в настройки.

- Оправен проблем с тегленето на фактури в PDF формат и развалени шрифтове.

v7.23 - 22 Февруари 2016

BUGFIX - автоматичното записване на MAC при PPPoE вечер позволяваше дублаж на MAC адреси.

v7.22 - 20 Февруари 2016

- Обновена функция LANINFO в услугата на абонат - вече показва правилния адрес от нов тип.

- Добавена е функция за заключване на клиентите по VLAN при изполване на PPPoE връзка. Работи само с Mikrotik концентратор.

v7.21 - 17 Февруари 2016

- БЪГФИКС - не можеше да се добавя лан карта с IP адрес без да се опише MAC адрес - появил се с версия 7.19

v7.20 - 12 Февруари 2016

- В данни за клиента вече има поле ПОЛУЧАТЕЛ на фактурат във финансови данни. То ще се изполва при издаване на фактури.

Ако полето е празно се взема стойността от полето МОЛ.

v7.19 - 07 Февруари 2016

- Оправен бъг при редактиране на MAC адрес на клиент - системата позволяваше празен мак.

v7.18 - 29 Януари 2016

- Корекция на фактури които показват задължения. Вече се вижда причината за задължението.

v7.17 - 25 Януари 2016

- Оправен бъг при теглене на фактури в PDF формат.